PERSBERICHT VAN DE NWO - Technologiestichting STW

Technologiestichting STW, Postbus 3021 3502 GA Utrecht RS/BR STW-1999 09 29-02

Uitnodiging aan de media 30 september 1999

Prof. Van Boom versterkt suikerchemie met Simon Stevin Meesterschap

Op maandag 4 oktober zal de Technologiestichting STW prof.dr. J.H. van Boom vereren met het Simon Stevin Meesterschap 1999. De hoogleraar Organische Chemie van de Universiteit Leiden zal het bedrag van één miljoen gulden gebruiken om onderzoek te verrichten met toepassingsmogelijkheden binnen de farmaceutische industrie. De uitreiking van het Simon Stevin Meesterschap vindt plaats tijdens een bijeenkomst van de chemische studiegroep Ontwerp en Synthese in De Blije Werelt te Lunteren (Westhofflaan 2). De laureaat ontvangt naast de financiële middelen een bronzen sculptuur van kunstenaar Rob Raaijmaakers. Na de uitreiking zal Van Boom uitleggen hoe hij ook de suikerchemie in Nederland een impuls zal geven.

Mediavertegenwoordigers zijn hierbij van harte welkom.

Prof.dr. J.H. van Boom (1937) is een succesvol onderzoeker op het gebied van biologisch actieve moleculen, zoals DNA en suikers. Hij startte in 1978 een onderzoeksgroep op het gebied van nucleïnezuren (DNA, RNA). De ontdekking van Z-DNA, samen met prof. A. Rich (MIT), en een patent op fosforyleringstechnieken (het Van Boom-reagens) illustreren het succes. Van Booms onderzoek leverde een aantal patenten op. Zo werd een synthetisch vaccin tegen het haemophilis influenzae type 6 ontwikkeld en kwamen met Intervet methoden ter bestrijding van schimmels tot stand. Van Boom is een gewaardeerd docent en spreker op internationale congressen. Zijn onderzoek leidde tot meer dan 600 publicaties. Ruim vijftig promovendi begeleidde hij. Van Boom is adviseur van diverse chemische bedrijven. De laureaat zal de financiële middelen van het Simon Stevin Meesterschap onder meer besteden aan onderzoek voor het ontwikkelen van een nieuwe klasse van farmaceutische producten waarbij de expressie van genen wordt onderdrukt via afgeleide producten van korte stukjes DNA (zgn. antisense probes, te weten peptide nucleïnezuren, PNA). PNA lijkt op DNA waarvan de ruggengraat (suikers en fosfaat) is vervangen door een polyamidestructuur. Deze structuur is onder meer beter bestand tegen afbraak door bepaalde enzymen.

Het programma voor de uitreiking op 4 oktober. 15.30 Ontvangst
16.00 Aanvang programma met 2 bijdragen uit de groep van prof. Van Boom

- A diene metathesis-based approach to carbohydrate mimics, H. Ovaa (UL)
16.30 - Use of sugars as chiral synthons in the construction of cis- and trans-fused cyclic ethers, M.A. Leeuwenburgh (UL) 17.00 Ceremonie Simon Stevin Meesterschap 1999 Drs. L.J. Halvers, directeur Technologiestichting STW 17.10 Uitreiking Simon Stevin Meesterschap aan prof.dr. J.H. van Boom
17.20 Toelichting op de wetenschappelijke plannen door de laureaat

Nadere informatie bij STW, tel. 030 6001211, fax 030 6014408, e-mail info@stw.nl,
https://www.stw.nl/stw/nieuws.html.

Deel: ' Prof. Van Boom versterkt suikerchemie '
Lees ook