Unilever

Professor Dr. Rolf Birk bijzonder hoogleraar op door Unilever gesponsorde leerstoel in Leiden

28 maart 2000

Professor dr. Rolf Birk (61) is vandaag geïnstalleerd als bijzonder hoogleraar op de door Unilever gesponsorde leerstoel op het gebied van internationaal ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Deze leerstoel is met name ingesteld om onderzoek te doen naar grensoverschrijdend ondernemen en om de totstandkoming van de Europese vennootschap te bevorderen.

De Unilever-leerstoel Internationaal Ondernemingsrecht is in 1997 opgezet en wordt in vier cycli bezet door internationale deskundigen op het gebied van fiscaal recht, medezeggen-schapsrecht, vennootschapsrecht en internationaal privaatrecht. Professor Birk is de tweede hoogleraar die deze leerstoel bekleedt en hij zal zich in het bijzonder bezighouden met het internationaal medezeggenschapsrecht. Professor Birk is de opvolger van professor Malcolm Gammie, de eerste hoogleraar op deze leerstoel, die zich heeft geconcentreerd op de fiscale aspecten van de Europese vennootschap.

Professor Birk, geboren in Stuttgart, is een autoriteit op het gebied van het internationaal arbeidsrecht en heeft over de hele wereld over dit onderwerp gedoceerd. Hij heeft vele publicaties over nationaal, internationaal en supranationaal arbeidsrecht op zijn naam staan. Tevens bekleedt hij verschillende adviesfuncties op dit gebied, onder meer voor de Europese Commissie.

Persdienst Unilever Rotterdam

Tel: +31 10 217 4844
Fax: +31 10 217 4843
Email: press-office.rotterdam@unilever.com

Deel: ' Professor Birk bijzonder hoogleraar ondernemingsrecht Leiden '
Lees ook