Professor Dick de Zeeuw (UMCG) wint Dr. Saal van Zwanenberg Prijs


Bijdrage aan nieuwe behandelmethoden diabetes beloond

GRONINGEN/HAARLEM, 20151117 -- Op 17 november ontvangt Prof. dr. Dick de Zeeuw, hoogleraar klinische farmacologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Dr. Saal van Zwanenberg Prijs (25.000 euro) bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschap (KHMW) te Haarlem. Deze prijs voor oorspronkelijk onderzoek wordt uitgereikt door mevrouw drs. M.L.LE. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting. De Zeeuw ontvangt de prestigieuze prijs voor zijn bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen voor diabetes. Vooral zijn bijdrage aan de behandeling van een te hoog eiwitgehalte in urine bij diabetespatiënten valt op.

De Zeeuw heeft met zijn onderzoeksgroep een aantal zeer belangrijke ontdekkingen gedaan. Zo heeft hij aangetoond dat het behandelen van klassieke risicofactoren, zoals te hoge bloedsuiker, bloeddruk en cholesterol, een beperkte bescherming oplevert van de orgaanfunctie van diabetespatiënten. Vooral de behandeling van een te hoog eiwitgehalte in de urine (albuminurie) van deze patiënten is van groot belang voor bescherming van allerlei orgaanfuncties zoals de nierfunctie. Onder leiding van De Zeeuw zijn grote internationale studies gestart waarin nieuwe geneesmiddelen zijn getest op hun verlagende werking op albuminurie en het effect op nierbescherming. Inmiddels zijn al geruime tijd geneesmiddelen beschikbaar die het eiwitgehalte in de urine verlagen, maar er worden nog steeds studies gedaan naar betere middelen, die alleen albuminurie behandelen. Ook heeft De Zeeuw aandacht voor dit probleem gevraagd, bij patiënten en artsen.

Behandeling op maat
Bovendien heeft De Zeeuw de Parameter-Response-Efficacy-score ontwikkeld, op basis waarvan patiënten veel meer op maat kunnen worden behandeld. De PRE-score meet het effect van een geneesmiddel op korte termijn op een aantal belangrijke parameters, integreert de resultaten en verwerkt dit tot een score die voorspelt hoe een patiënt het beste op lange termijn kan worden beschermd tegen orgaanfunctieverlies. Met de PRE-score kunnen artsen de behandeling meer afstemmen op de individuele patiënt, zodat zijn organen beter beschermd worden én onveilig geneesmiddelengebruik kan worden voorkomen.

Dr. Saal van Zwanenberg Prijs
De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt sinds 1964 eenmaal in de twee jaar uitgereikt aan een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of processen die daar rondom plaatsvinden. De prijs is genoemd naar de oprichter van Organon, Salomon van Zwanenberg. In 2014 is de stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW te Haarlem.

De carrière van Professor De Zeeuw heeft volgens de jury volledig in het licht gestaan van nieuwe behandelmethoden voor cardiovasculaire ziekten en vooral diabetische nefropathie. Zelf wil De Zeeuw hiermee bijdragen aan een betere bescherming van patiënten tegen cardiovasculaire risico’s. Daarvoor zoekt hij steeds weer nieuwe mogelijkheden. De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs ervaart hij als een mooie waardering voor deze zoektocht


Deel: ' Professor Dick de Zeeuw (UMCG) wint Dr. Saal van Zwanenberg Prijs '
Lees ook