Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Prof. Hall benoemd tot bijzonder hoogleraar Hydrologie

Prof.dr. M.J. Hall is per 1 januari 2000 benoemd tot bijzonder hoogleraar Hydrologie aan de Faculteit der Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit.

Michael Hall (1941) is vanaf 1992 als hoogleraar in de Hydrologie verbonden aan het International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE-Delft), waar hij tevens de functie van vice-rector bekleedt. Voorafgaand aan zijn positie binnen het internationaal onderwijs in Nederland was hij lange tijd werkzaam binnen het hoger onderwijs in Engeland, onder meer als hoogleraar aan de Middlesex Polytechnic en als universitair docent Civiele Techniek aan het Imperial College te Londen. Als hoofd van de hydrologische afdeling van het vooraanstaande Brits ingenieursadviesbureau Sir William Halcrow and Partners was hij verantwoordelijk voor nationale en internationale projecten op het gebied van hydrologie, klimatologie en hydrogeologie.

Het onderzoek van Michael Hall heeft betrekking op enerzijds de toepassing van hydrologische modellering en anderzijds waterbeheer en de hydrologische effecten van verandering in landgebruik. Hall behaalde in 1967 zijn PhD Civiele Techniek aan het Imperial College, University of Londen.


2000-01-26 / pb 0.005.0 / bv

Deel: ' Professor Hall benoemd tot bijzonder hoogleraar Hydrologie '
Lees ook