MINVENW

22 februari 2000

Persberichten 2000

PROF ROOD ZIET MOGELIJKHEDEN VOOR BEMIDDELING IN AMSTERDAMS TAXICONFLICT

Prof.mr. M.G. Rood ziet op grond van gevoerde gesprekken en de bereidheid van alle partijen om te zoeken naar oplossingen in het conflict in de taxisector met name in Amsterdam, voldoende ruimte om tot bemiddeling over te gaan.

Op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat heeft prof. Rood de afgelopen twee weken verkend of een bemiddeling in het conflict in de taxisector tot een vruchtbare uitkomst zou kunnen leiden.

Rood heeft met de belangrijkste partijen in het conflict gesproken, waaronder de Amsterdamse taxicentrale TCA en de concurrent TaxiDirekt.

Vandaag heeft hij zijn bevindingen aan minister Netelenbos gerapporteerd.

Naar aanleiding van de positieve uitkomst van de verkenning heeft de minister prof. Rood gevraagd om tot bemiddeling over te gaan.

Uitkomst van deze bemiddeling wordt op zijn vroegst half april verwacht.

Publieksvoorlichting (070) 351 7086


Deel: ' Professor Rood wil bemiddelen in Amsterdams taxiconflict '
Lees ook