Gemeente Leiden

Profiel nieuwe burgemeester

Geachte redactie

Hierbij nodig ik u uit voor een persconferentie over de profielschets voor de nieuwe burgemeester, die door de fractievoorzitters van de Leidse gemeenteraad is opgesteld.

De persconferentie wordt gehouden op vrijdag 5 juli a.s. om 8.30 uur in de B&W-kamer (kamer 234) van het stadhuis.

Aanwezig zullen zijn:

* C. Broeijer, fractievoorzitter PvdA, in de functie van beoogd voorzitter Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
* andere fractievoorzitters, waaronder in ieder geval W. Bleijie (CDA) en F. van As (ChristenUnie)

* P. van den Wijngaart, gemeentesecretaris
De concept-tekst van de profielschets zal ter plekke worden uitgereikt.

Digitale informatie en reactiemogelijkheid

De concept-tekst zal vanaf vrijdag 5 juli te zien zijn op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/gemeente. Inwoners kunnen overigens hun mening over het profiel van de nieuwe burgemeester ook insturen via een e-mail naar: profielschetsburgemeester@leiden.nl

Inloopbijeenkomst

Op zaterdag 6 juli a.s. wordt een inloopbijeenkomst gehouden waar ieder die dat wil zijn of haar mening kan geven over de concept-tekst.

De inloopbijeenkomst wordt gehouden in de Burgerzaal van het stadhuis van 12.00-15.00 uur.

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn vertegenwoordigers van alle fracties uit de Leidse raad aanwezig om toelichting te geven op de concept-tekst, en opmerkingen en suggesties te noteren.

Voor wie suggesties liever schriftelijk inlevert liggen formulieren klaar, die ter plekke kunnen worden ingevuld.

Tijdens de inloopbijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan een mogelijk burgemeestersreferendum.

Van 13.00-14.00 uur zullen twee voormalig kandidaat-burgemeesters worden geïnterviewd door Pieter Kuipers van RTV West en vertellen over hun ervaringen met een burgemeestersreferendum.

Het gaat om mevrouw Demmers (kandidaat-burgemeester gemeente Best) en de heer Buddenberg (kandidaat-burgemeester gemeente Vlaardingen).

Deel: ' Profiel nieuwe burgemeester Leiden '
Lees ook