Gemeente Leiden

Profielschets nieuwe burgemeester

Geachte redactie,

Bijgaand treft u de concept-tekst voor de profielschets van de nieuwe burgemeester aan, die door de fractievoorzitters van de Leidse gemeenteraad is opgesteld.

Inwoners van Leiden kunnen hun mening geven over de concept-tekst (o.a. te vinden op de gemeentelijke website: www.leiden.nl/gemeente) tijdens een inloopbijeenkomst op zaterdag 6 juli a.s. van 12.00-15.00 uur of via een e-mail aan: profielschetsburgemeester@leiden.nl.

Na verwerking van de reacties zullen de fractievoorzitters een definitieve concept-tekst opstellen, die op woensdagavond 10 juli in de gemeenteraad wordt besproken. Die concept-profielschets wordt vervolgens gezonden aan de Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland.

Op 5 september a.s. vindt een extra raadsvergadering plaats in aanwezigheid van de Commisaaris van de Koningin waarin uiteindelijk de definitieve profielschets wordt vastgesteld.

In de zomer is er dus nog volop gelegenheid voor eenieder om op de concept-profielschets te reageren via het vermelde e-mail adres of via een brief aan: Gemeente Leiden, BD/COM, postbus 9100, 2300 PC Leiden (o.v.v. profielschets linksbovenaan de enveloppe).

Vertrouwenscommissie en burgemeestersreferendum

Op woensdag 10 juli zal in de gemeenteraadsvergadering de verordening op de vertrouwens-commissie worden vastgesteld. De nieuwe wetgeving schrijft voor dat de gemeenteraad uit zijn midden een vertrouwenscommissie benoemt. Deze benoeming zal plaatsvinden in de extra raadsvergadering van 5 september. Het voorstel zal zijn de fractievoorzitters van alle partijen in de Leidse gemeenteraad in de vertrouwenscommissie te benoemen, beoogd voorzitter is mevrouw Broeyer (PvdA). Ook zal de raad op woensdag 10 juli een besluit nemen over een burgemeesters-referendum. Bij een burgemeestersreferendum krijgt de bevolking de keus tussen twee personen.

Of er nu wel of niet een referendum wordt gehouden: de gemeenteraad zal uiteindelijk een aanbeveling van twee personen in voorkeursvolgorde doen aan de minister van BZK. Die aanbeveling is openbaar. De minister maakt uiteindelijk een voordracht voor de Koningin op.

Inloopbijeenkomst voor inwoners van Leiden

Op zaterdag 6 juli a.s. is er in de Burgerzaal van het Leidse stadhuis een inloopbijeenkomst (12.00-15.00 uur), waar iedereen zijn of haar mening over de concept-tekst kan geven.

Vertegenwoordigers van alle fracties uit de Leidse gemeenteraad zijn aanwezig om toelichting te geven op de concept-tekst, en opmerkingen en suggesties te noteren. Voor wie suggesties liever schriftelijk inlevert liggen formulieren klaar die ter plekke kunnen worden ingevuld.

Van 13.00-14.00 uur is er aandacht voor een mogelijk burgemeestersreferendum. De voormalig kandidaat-burgemeesters van Best: mevr. Demmers en van Vlaardingen: de heer Buddenberg worden geïnterviewd door Pieter Kuipers van RTV West en vertellen over hun ervaringen met een burgemeestersreferendum.

Zoekwoorden:

Deel: ' Profielschets nieuwe burgemeester Leiden '
Lees ook