Technologie Stichting STW

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze Program Officer

Drs. Jean Pierre Veen

Een auto-ongeluk op Bonaire werd hem noodlottig. Wij verliezen in hem een uitzonderlijk betrokken behartiger van de belangen van het universitaire onderzoek in Nederland. Hij was zeer creatief en had altijd een positieve levenshouding waarmee hij anderen inspireerde. Geen moeite was hem te veel. Wij zijn heel verdrietig nu wij onze zeer gewaardeerde en geliefde collega moeten missen. De Technologiestichting STW en NWO zijn hem veel dank verschuldigd. Wij wensen al zijn dierbaren sterkte bij dit verlies.

Bestuur, Bestuursraad, directie en medewerkers STW en NWO

Op dinsdag 17 juli is er van 15.00 tot 15.15 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen in aula 1 van het crematorium "Daelwijck", Floridadreef 7 te Utrecht (Overvecht), waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.Laatste wijziging: 16-07-2001 Reacties naar: webmaster@stw.nl

Deel: ' Program Officer van STW en NWO komt om bij auto-ongeluk '
Lees ook