Gemeente Amersfoort


pril 1999

Programma van Eisen eerste deelplan Vathorst klaar

Het programma van eisen voor het eerste deelplan van Vathorst, de Laak 1, is in te zien bij de Informatiewinkel in het Stadhuis. Dit programma van eisen is een uitwerking van het Ontwikkelings- en het Bestemmingsplan Vathorst. In het plan staat aan welke eisen de bebouwing in het gebied moet voldoen; bijvoorbeeld de bouwhoogte en de inrichting van het openbare gebied tussen de woningen. De raadscommissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en die voor Financien, Planeconomie en Cultuur zijn inmiddels akkoord met het programma van eisen.

Het woord, of liever de pen, is nu aan de stedenbouwkundigen en architecten. Zij gaan dit deel van Vathorst verder intekenen.

In deelplan De Laak 1 komen 1917 woningen. Het gebied krijgt een grote verscheidenheid aan architectuur. Veel aandacht komt er voor de sociale veiligheid; het je veilig voelen op straat. Dit betekent onder andere dat de woningen zo moeten worden gebouwd dat zicht op de straat blijft. Zien en gezien worden zijn immers twee belangrijke zaken als het gaat om sociale veiligheid. Verder staan verkeersveiligheid en snelheid van voetgangers- en fietsverbindingen hoog op het verlanglijstje. De auto krijgt dus wat minder ruimte. Er komen goede wegverbindingen. Binnen de wijk worden vrijwel overal 30 kilometerzones ingesteld om sluipverkeer te voorkomen. Het is verder de bedoeling dat het openbaar vervoer binnen de wijk gaat rijden zodra de eerste woningen worden opgeleverd.

Deel: ' Programma deelplan Vathorst Amersfoort ter inzage '
Lees ook