Gemeente Eindhoven


Persbericht: 1 maart 1999

B&W stellen programma Eindhoven in Beweging 1999 vast

'Sportshoppen' voor zappende jongeren

Eindhovense jongeren kunnen hun zapgedrag, ontwikkeld voor de televisie, binnenkort ook aanwenden bij het sporten. Met behulp van een soort strippenkaart kunnen zij langs diverse sportverenigingen en sportscholen zappen om zo na te gaan welke sport hen het meest aanspreekt. Deze nieuwe mogelijkheid, 'sportshoppen' genoemd, maakt onderdeel uit van het door B&W vastgestelde programma 1999 van Eindhoven in Beweging.

Eindhoven in Beweging is een driejarig sport- en gezondheidsprogramma dat Eindhovenaren wil aanzetten tot meer bewegen en een gezonde leefstijl. Het programma, dat zijn laatste jaar ingaat, draagt ook bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Voor dit jaar staan wederom tien projecten op de rol, met name gericht op scholieren, jongeren, ouderen, buurten/wijken en sportverenigingen. De totale kosten, ongeveer vijf ton, worden betaald door de gemeente Eindhoven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuwe projecten
Het programma van Eindhoven in Beweging wordt elk jaar opnieuw bezien, om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het idee voor het 'sportshoppen' kwam onder meer naar voren tijdens het Sportdebat, dat in november is gehouden. De Eindhovense Sportraad zal dit project de komende tijd concreet in gaan vullen in samenwerking met sportverenigingen, sportscholen, buurtorganisaties en Buurtwerk Eindhoven. In Weert is een vergelijkbaar project een succes gebleken. Het programma 1999 kent nog twee nieuwe projecten: de Jeugd Olympische Dag en de Sport Fandagen. De Jeugd Olympische Dag is een sport-prestatiedag voor leerlingen van de basisschool, waarbij diverse takken van sport worden beoefend met aanvullend recreatieve onderdelen. Bij de voorbereiding van dit project zijn onder meer het Ir. Ottenbad, NOC-NSF, GGD, Sportformule en sportverenigingen betrokken.
Bij de Sport Fandagen gaat het om 'sportmeetings' tussen topsporters en jongeren in diverse takken van sport, zoals voetbal, tennis, basketbal, volleybal en zwemmen. Gedacht wordt om op deze manier bestaande initiatieven in buurten en wijken te ondersteunen.

Succes
De volgende onderdelen van Eindhoven in Beweging worden wegens succes geprolongeerd: Sportformule, Streetsports, Sport en veiligheid, GALM, Eindhovense schoolzwem-kampioenschappen, Kleinschalige sportvoorzieningen en -activiteiten en Vrijwilligersbeleid in de sportvereniging. Vier projecten uit het programma 1998 worden voortgezet als vast onderdeel van het aanbod van de gemeentelijke sportinstellingen: het Schoolschaatsen bij de Kunstijsbaan, de Jeugdspektakeldagen (mogelijk in aangepaste vorm) bij het Ir. Ottenbad, het project 'Met water de buurt in' blijft op aanvraag beschikbaar bij De Tongelreep en de Preventieve bewegingsactiviteiten in het water komt bij De Tongelreep en mogelijk ook bij het Ir. Ottenbad op het programma.

Deel: ' Programma 'Eindhoven in Beweging 1999' '
Lees ook