STUURGR. EXP. VOLKSHUISVESTING

Programma IFD-bouwen 2002 start met recordaantal inzendingen

Ingediende projecten onderkennen belang van procesvernieuwing

Voor de derde keer in een periode van vier jaar had de bouwwereld de afgelopen maanden de tijd om projecten met een hoog en vernieuwend Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen-gehalte bij de SEV aan te melden. In totaal 108 projecten kwamen er bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting binnen. Veel van de projecten en onderzoeksvoorstellen richten zich op procesinnovatie en innovatieve producten en systemen. Vernieuwingen in die richting kunnen bij andere partijen weer de ogen openen om k op IFD-wijze te gaan bouwen.

Met het sluiten van de indientermijn op 19 juli, werden er afgelopen vrijdagmiddag om exact 17.00 uur 108 project- en onderzoeksvoorstellen geteld: 71 bouwprojecten en 37 haalbaarheidstudies. Na de 96 ingediende projecten in 1999 en de 85 van 2000, is de score van 108 van dit jaar een uitstekende opbrengst. Verklaring voor de stijging kan hierin liggen dat IFD-bouwen een steeds beter bekend begrip is geworden en in het feit dat de SEV in 2001 geen voorbeeldprojecten geworven heeft. Of deze pauze ook geleid heeft tot kwalitatief doordachte en vernieuwende IFD-concepten, zal de komende tijd moeten blijken. Wel is duidelijk dat een aantal partijen met zogenaamde IFD-ervaring hun activiteiten uit 1999 en 2000 continueert en doorgaat op de ingeslagen weg.

Aandachtspunten
Ook dit jaar konden weer projecten uit zowel de categorie woningbouw als utiliteitsbouw worden ingediend. Dit resulteerde in 53 woningbouwprojecten, 36 projecten uit de utiliteitsbouw en 19 gemengde projectvoorstellen.
In de wervingsronde van dit jaar is, net als in 2000, speciale aandacht gevraagd voor een viertal thema s, die aansluiten bij de behoeften en ontwikkelingen op de huidige woningmarkt: zeggenschap van consument / particulier opdrachtgeverschap, de bestaande voorraad, procesinnovatie en innovatieve producten en systemen. Met name de laatste twee thema s zijn door een aanzienlijk aantal projecten opgepikt, wat de SEV bijzonder verheugt. Vernieuwingen in procesaanpak en in producten en systemen, creren immers vaak mogelijkheden voor navolging door andere marktpartijen. Het thema De Gebruiker Centraal komt als verwacht bij praktisch alle projecten naar voren en 19 projectvoorstellen gaan in meer of mindere mate uit van bestaande bouw.

Bekendmaking demonstratieprojecten op 12 december 2002 Een onafhankelijke beoordelingscommissie zal de komende maanden gebruiken om alle ingediende projecten en onderzoeksvoorstellen te bekijken. Alleen projecten die werkelijk vernieuwende toepassingen van IFD-technieken of IFD-materialen laten zien, maken kans op de demonstratiestatus. Welke projecten dat voor 2002 zijn wordt op 12 december van dit jaar bekend gemaakt tijdens het landelijke IFD-congres in het World Trade Center in Rotterdam. De projecten die de demonstratiestatus toebedeeld krijgen, ontvangen een financile bijdrage die kan oplopen tot 250.000 Euro per project. Voor haalbaarheidsonderzoeken geldt een maximumbijdrage van 25.000 Euro. Hiernaast wordt ieder demonstratieproject betrokken in een uitgebreid communicatie- en publiciteitstraject. Aan de hand hiervan wil de SEV andere partijen in de bouwsector over IFD-bouwen informeren en hen inspireren k volgens IFD-methoden te gaan bouwen.

Het programma IFD-bouwen
Het Programma Demonstratieprojecten Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM en EZ. Het wordt uitgevoerd door de SEV in samenwerking met de Stichting Bouwresearch. Het doel van het programma is het bevorderen van de toepassing van IFD-bouwen in de bouwpraktijk. IFD-bouwen biedt voordelen boven traditionele bouwwijzen. Het voordeel van flexibiliteit is in deze tijd van consumentgericht bouwen zonneklaar. Bovendien ondergaan veel gebouwen na verloop van tijd functiewijzigingen: door nieuwe gebruikers, nieuwe inzichten of door een functiewijziging. Flexibiliteit is dan onontbeerlijk. Industrieel produceren betekent tijd en kosten besparen. En met een industrile productie nemen de mogelijkheden voor flexibel gebruik toe. Door demontabel te bouwen kunnen onderdelen met een verschillende levensduur eenvoudig en los van elkaar vervangen worden. Hierdoor wordt de levensduur van het gebouw als geheel verlengd en het milieu minder belast. IFD-bouwen is dus ook bouwen met duurzaamheid.

Tijdens de looptijd van het programma werft de SEV vier maal demonstratieprojecten, die laten zien welke innovatieve mogelijkheden IFD-bouwen te bieden heeft. De kennis en ervaring die de demonstratieprojecten opdoen komt via het programma voor een brede doelgroep beschikbaar en moet partijen stimuleren ook gebruik te maken van IFD-technieken. In het najaar van 2003 gaat de vierde en definitief laatste werving van IFD-projecten van start.

Rotterdam, 23 juli 2002

Deel: ' Programma IFD-bouwen 2002 start met recordaantal inzendingen '
Lees ook