Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T
Van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

29 september 2001

Landelijke manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog'
Zondag, 30 september 2001 - op de Dam in Amsterdam

P R O G R A M M A
(onder voorbehoud van laatste wijzigingen)
(stand van zaken op 29 september 2001, 22:00 uur)

13.45 Kashba (Marokkaanse band)

14.00 Klokluiden door de Amsterdamse kerken

14.03 Opening/welkom door het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'

14.05 Carolien van der Stadt, Women's International League for Peace and Freedom (WILPF), over het waarom van deze manifestatie

14.10 Blue Balloon (zang o.l.v. Frank Bilsen)

14.15 Harir Faquiri, RIB - landelijke vereniging van Afghaanse Vrouwen: 'we zijn het geweld zat'

14.20 Henk Oosterling, filosoof, over oorlogsretoriek in de polder

14.25 Strijdkoor Jan en Alleman

14.40 Lambrecht Wessels, lid Dagelijks Bestuur van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)

14.45 Saskia Kouwenberg, coordinator onafhankelijke waarnemers geaccrediteerd door de VN bij het referendum in Oost-Timor, over haar bezoek aan Ambon en vijandsbeelden

14.50 Celine van der Hoek, Bond van Anti-Fascisten, over slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en nu

14.55 Marokkaanse band 'Lozanne': westerse rai-muziek met Spaanse flamengo-invloeden

15.05 Abdou Menehbi, Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO)

15.10 Seddig Mossadeq, Afghaans Cultureel Centrum Heerlen, over het belang van dialoog, beeldvorming en de situatie van Afghanen

15.15 Meindert Stelling, voorzitter Vereniging van Juristen voor de Vrede

15.20 Poppenkast op de Dam: 'Jan Soldaat' - het oudste verhaal van Jan Klaassen, in een modern jasje (door Micha Kluft)

15.40 Harry van Bommel, Tweede Kamerlid Socialistische Partij

15.45 Jasper Fastl, voorzitter Jonge Socialisten binnen de Partij van de Arbeid

15.50 Fanfare van de Eerste Liefdesnacht

16.00 Menno Sijtsma, geweldloos anarchist, Vereniging Zin!: 'geen oorlog, wat wel?'

16.05 Nuri Karabulut, voorzitter van de Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland (DIDF)

16.10 Marim Bula speelt Latijns-Amerikaanse protestliederen

16.20 Yvonne Breuk, directeur Humanistisch Verbond

16.25 Wim Lankamp, voorzitter Nederlands Palestina Komitee: 'gerechtigheid voor Palestijnen'

16.30 Drumband 'Brotherhood' uit Amsterdam Zuid-Oost

16.40 Hamza Zaid, imam en lid Franciscaanse Vredeswacht

16.45 Een minuut stilte ter herdenking van slachtoffers

16.46 Gedicht door Lennie St. Luce

16:50 Jamesz feat. Izaline Callister presents 'Fatuh'

17.10 Muziek 'Rythms of Resistance, Amsterdam'

De manifestatie is binnen een week georganiseerd door het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog', dat jongstleden zondag werd opgericht. Dit Platform is een brede coalitie van vredes- en solidariteitsgroepen, maatschappelijke organisaties, migrantengroepen en kerkelijke- en religieuze groeperingen.

De oproep voor de landelijke manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog', wordt onderschreven door ruim 160 organisaties uit alle sectoren van de Nederlandse samenleving. De breedheid van het draagvlak voor de manifestatie blijkt ook uit de sprekerslijst.

De manifestatie heeft als doel om tot uitdrukking te brengen dat veel mensen in Nederland zeer bezorgd zijn over de terreuraanslagen in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan. De Dam zal zondag ook een plek zijn om de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen weken te beschouwen en te bespreken.

Het laatste nieuws over de manifestatie, programma-correcties, een actueel overzicht van de ondertekenaars van het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog' en anti-oorlogsnieuws uit binnen- en buitenland, is beschikbaar op de websites https://www.wereldcrisis.nl en https://www.omslag.nl

Noten voor de pers:


* Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog': 030-2714376 en 030-2316666 (Jan Schaake, Kerk en Vrede)


* Zondag zijn namens het Platform de woordvoerders voor de pers: Karel Koster, 06-13223359
Kees Hudig, 06-22101830


* Achter het podium op de Dam wordt zondag een perscentrum ingericht. Daar zijn ook persmappen beschikbaar.


* Uitvoerige informatie over de manifestatie, de tekst van het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog', de lijst van de (164) ondersteunende maatschappelijke organisaties, en het laatste nieuws vindt u op de websites https://www.wereldcrisis.nl en https://www.omslag.nl


* Zondag 30 sep 14:00 manifestatie op de Dam in Amsterdam! Tegen de Nieuwe Oorlog - Zie https://www.wereldcrisis.nl Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 E-mail omslag@omslag.nl - Web https://www.omslag.nl

Deel: ' Programma landelijke manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog' '
Lees ook