Ingezonden persbericht

P E R S B R I C H T

Van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Programma manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog',

zondag 30 september 2001, op de Dam in Amsterdam

Utrecht, 28 september 2001 - De oproep voor de landelijke manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog', aanstaande zondag op de Dam in Amsterdam, wordt inmiddels onderschreven door ruim 150 organisaties uit alle sectoren van de Nederlandse samenleving.
De breedheid van het draagvlak voor de manifestatie blijkt ook uit de lange lijst van sprekers, die zondag kort het woord zullen voeren.

Voortdurend melden zich nieuwe ondertekenaars van het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog', dat aan de manifestatie ten grondslag ligt.

De manifestatie, die om 14:00 uur begint, heeft als doel om tot uitdrukking te brengen dat veel mensen in Nederland zeer bezorgd zijn over de terreuraanslagen in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan. De Dam zal zondag ook een plek zijn om de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen weken te beschouwen en te bespreken.

Het voorlopige programma van de manifestatie vindt u onderaan dit persbericht.

De manifestatie zal om 14:00 letterlijk worden 'ingeluid' door klokkenluiders van Amsterdamse kerken.

De Poppenkast op de Dam zal ter gelegenheid van de manifestatie het oorspronkelijke verhaal van Jan Klaassen - Jan Soldaat - spelen.

Vanuit verschillende plaatsen (oa. Deventer, Enschede en Eindhoven) worden speciale bussen ingezet om deelnemers aan de manifestatie naar Amsterdam te vervoeren.

De manifestatie is binnen een week georganiseerd door het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog', dat jongstleden zondag werd opgericht. Dit Platform is een brede coalitie van vredes- en solidariteitsgroepen, maatschappelijke organisaties, migrantengroepen en kerkelijke- en religieuze groeperingen.

De leuzen tijdens de manifestatie zijn: Rechtvaardigheid, geen wraak - Neem de voedingsbodem van het terrorisme weg - Wraak is geen waardige reactie - Creeer geen nieuw vijandbeeld.

Het laatste nieuws over de manifestatie, programma-correcties, een actueel overzicht van de ondertekenaars van het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog' en anti-oorlogsnieuws uit binnen- en buitenland, is beschikbaar op de website: https://www.wereldcrisis.nl en https://www.omslag.nl

Voor financiele steun aan de manifestatie is een gironummer geopend: 15602 tnv. Tribunaal voor de Vrede, Amsterdam, ovv 'Platform'.

Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' is te bereiken in Vredescentrum O'43 in Utrecht. Tel. 030-2714376 en 030-2316666.


---- Voorlopig programma manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog' ----
(Tijden bij benadering - stand van zaken op 28 september 17:00 uur)

13.45 Kashba (Marokkaanse band)

14.00 klokluiden door de Amsterdamse kerken

14.03 opening / welkom door het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'

14.05 beweegreden achter het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

14.10 Blue Balloon (zang, o.l.v. Frank Bilzen)

14.15 vertegenwoordigster Vereniging Afghaanse Vrouwen

14.20 Henk Oosterling (filosoof): ,,oorlogsrethoriek in de polder''

14.25 Strijdkoor Jan en Alleman

14.40 Lambrecht Wessels, lid van het Dagelijks Bestuur van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)

14.45 Saskia Kouwenberg, hoofd VN-waarnemersmissie Oost-Timor, over haar bezoek aan Ambon en vijandsbeelden

14.50 wereldmuziek door Jamesz & Izaline Callister: crossover jazz

15.00 Celine van der Hoek (Bond van Anti-Fascisten) over: slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en nu

15.05 Abdou Menebi, Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo)

15.10 Marokkaanse band 'Lozanne': westerse rai-muziek met Spaanse flamengo-invloeden

15.20 Seddig Mossadeq (Afghaans Cultureel Centrum Heerlen)

15.25 Meindert Stelling, voorzitter Vereniging van Juristen voor de Vrede

15.30 Poppenkast op de Dam: 'Jan Soldaat' - het oorspronkelijke stuk van Jan Klaassen.

15.50 Harry van Bommel, Tweede Kamerlid Socialistische Partij

15.55 Jasper Fastl, voorzitter Jonge Socialisten binnen de Partij van de Arbeid

16.00 Fanfare van de Eerste Liefdesnacht

16.10 Menno Sijtsma, Zin!

16.15 voorzitter van de Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland (DIDF)

16.20 Marim Bula speelt Latijns-Amerikaanse protestliederen

16.30 spreker GroenLinks (onder voorbehoud)

16.35 vertegenwoordiger Nederlands Palestina Komitee

16.40 drumband 'Brotherhood' uit Amsterdam Zuid-Oost

16.50 Hamza Zaid, imam en lid Franciskaanse Vredeswacht

16.55 een minuut stilte ter herdenking van slachtoffers

16.56 gedicht door Lennie St. Luce

17.00 muziek 'Rythms of Resistance, Amsterdam'


---

Noten voor de pers


* Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog': 030-2714376 en 030-2316666 (Jan Schaake, Kerk en Vrede)


* Het laatste nieuws vindt u op https://www.wereldcrisis.nl en op https://www.omslag.nl


* Zondag 30 sep 14:00 manifestatie op de Dam in Amsterdam!

Tegen de Nieuwe Oorlog - Zie https://www.wereldcrisis.nl

Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 E-mail omslag@omslag.nl - Web https://www.omslag.nl

Deel: ' Programma manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog', '
Lees ook