Novem17-Mar

Programma Milieu & Technologie 2000 haalt milieutechnologie van de plank

Het subsidieprogramma Milieu & Technologie, dat Novem bv in opdracht van het ministerie van VROM uitvoert, introduceert in 2000 een nieuw onderdeel: Technologie in de markt. Technologie in de Markt kan bedrijven helpen bij het overwinnen van de vele niet-technische drempels die zij tegen kunnen komen bij het in de markt zetten van duurzame processen of producten.

Het subsidieprogramma Milieu & Technologie ondersteunt al 10 jaar succesvol de ontwikkeling en demonstratie van duurzame technologie in de Nederlandse industrie en is in die jaren steeds met haar tijd mee gegroeid. Uit onderzoek in het bedrijfsleven is gebleken dat bedrijven bij de introductie van innovatieve milieutechnologie regelmatig oplopen tegen niet-technische knelpunten. Deze doen zich onder andere voor op het vlak van marktbelemmeringen, onzekerheid over eigendomsrechten, belemmerende wet- en regelgeving,
financieringsrisicos en behoefte aan participatie van derden (zoals toeleveranciers en eindgebruikers). Het nieuwe onderdeel van het programma Milieu & Technologie helpt deze knelpunten op te lossen.
Hoe werkt Milieu & Technologie ?
Voor projecten binnen het onderdeel Technologie in de markt bedraagt de subsidie maximaal 50% van de projectkosten tot een maximum van 200.000,-. Het project mondt uit in een overzicht van de maatregelen die nodig zijn voor het aanpakken en oplossen van de niet-technische knelpunten. Technische knelpunten mogen niet de belemmering vormen waar de marktintroductie van het beoogde duurzame proces of product op hangt. Het product of proces moet natuurlijk ook een wezenlijk milieuvoordeel opleveren. Voorbeelden van projecten zijn een octrooi-onderzoek naar de eigendomsrechten van een innovatieve milieutechnologie, of een onderzoek naar de financieringsrisicos en -mogelijkheden voor de introductie van biologisch afbreekbare plastics. Een ander voorbeeld is het verkennen van een niche-markt voor een nieuwe milieuvriendelijke metaalcoating.

Subsidieprogramma Milieu & Technologie 2000
Het subsidieprogramma Milieu & Technologie 2000 biedt ondersteuning aan bedrijven:
voor het ontwikkelen en demonstreren van duurzame technologie die bedrijven in staat stelt om de afgesproken milieudoelstellingen te halen
voor sprongsgewijze vermindering van de milieubelasting door herontwerp van productieprocessen in de gehele industrie die de marktintroductie van nieuwe duurzame producten en processsen zien stranden vanwege niet-technische knelpunten
Dit laatste onderdeel gaat dus in 2000 voor het eerst van start onder de naam TECHNOLOGIE IN DE MARKT.

Bedrijven die een project willen starten dat past binnen één van deze drie speerpunten van het programma kunnen in aanmerking komen voor subsidie. U kunt het hele jaar door tot 1 november 2000 subsidie voor uw project aanvragen. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van de projectcategorie en liggen tussen de 25 en 75% van de projectkosten. In totaal is er voor het subsidieprogramma Milieu & Technologie in 2000 acht miljoen gulden beschikbaar.

Bij Novem, de Neder-landse onderneming voor energie en milieu BV, kunt u terecht voor meer informatie over subsidiemogelijk-he-den en het indienen van aanvragen in het kader van het subsidieprogramma Milieu & Technologie 2000.

Novem, cluster Milieutechnologie
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
tel 030-2393 412
kijk ook op internet: www.novem.nl

Bron: Novem

Deel: ' Programma Milieu & Technologie over technologie in markt '
Lees ook