Provincie West-Vlaanderen

Agenda

Musica Flandrica, programma voor 25 maart 2000 25/03/2000
muziek

25.03.2000 Rekkem

16.00u
Bezoek aan Ons Erfdeel
300 BF/16,39 NLG/ 7,44 Euro

18.00u
Diner in restaurant Le Mangerie te Lauwe
1500 BF / 82 NLG / 37,18 Euro

20.30u
Concert in de Sint-Niklaaskerk te Rekkem
Zeven laatste Woorden - J. Haydn
Kuijken Strijkkwartet & Willem Vermandere
org. Musica Flandrica i.s.m. Stad Menen
600 - 400 BF / 32, 78 - 21,85 NLG / 14,87 - 9,92 Euro

De vzw Musica Flandrica is opgericht in nauwe samenwerking met de Provinciale Dienst voor Cultuur en Westtoerisme. De vereniging wil het cultuurtoerisme in de provincie stimuleren. Er worden heel wat mogelijkheden aangeboden om barok- of renaissanceconcerten te combineren met een maaltijd in een streekrestaurant en een toeristisch of cultuurhistorisch bezoek.

Musica Flandrica
Provinciehuis Boeverbos
Dienst Cultuur
Koning Leopold III-laan 41
B-8200 Brugge
tel: 32 (0) 50/403.425
fax: 32(0) 50/403.105
musica.flandrica@west-vlaanderen.be

Musica Flandrica vzw

Deel: ' Programma Musica Flandrica West-Vlaanderen '
Lees ook