Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

Maandag 10 September 2001
11.00 uur Persconferentie: PvdA
Betreft: Onderwijs
Inlichtingen: Mw A. Blanken, Tel:070-3182698

11.00 uur Persconferentie: Christen Unie
Betreft: Presentatie verkiezingsprogramma
Inlichtingen: Dhr H. Schipper, Tel: 070-3183931

11.00 uur Persconferentie: CDA
Betreft: WI-rapport " De druk van de ketel"
Inlichtingen: Dhr M. Meijer, Tel:070-3424842

12.30 uur Persconferentie: Groen Links Europa
Betreft: Harmonisatie strafrecht, rol van Europol Inlichtingen: Mw. M. Schmitz, Tel: 030-2399908

Deel: ' Programma perscentrum Nieuwspoort '
Lees ook