Nederlandse Kankerbestrijding

Programma 'zorg voor de zorgenden'

Programma startbijeenkomst 'Week van de palliatieve zorg'

'ZORG VOOR DE ZORGENDEN'

zaterdag 22 maart 2003 Conferentiecentrum Woudschouten te Zeist.

(wijzigingen voorbehouden)

10.00 - 10.30u ontvangst genodigden
10.30 - 12.00u
1/ opening door A. de Roo, voorzitter NPTN
2/ inleiding mw. drs C. Honing, hoofd Voorlichting & Begeleiding KWF
3/ presentatie boek 'Einde goed, allen Goed?': F. Baar, directeur verpleeghuis
4/ afsluiting A. de Roo
11.45u: De Week op de rit.
(Vertrek van vier colonnes 'Eendjes' naar alle delen van het land voor overhandiging van 'Einde goed, allen goed?' in de regio)

Deel: ' Programma startbijeenkomst 'Week van de palliatieve zorg' te Zeist '
Lees ook