NWO PERSBERICHT

28 april 1999

Nieuw programma voor stimulering Duits-Nederlandse onderzoekscholen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt voor een periode van drie jaar 4,5 miljoen gulden beschikbaar voor samenwerking van Nederlandse onderzoekers met Duitse wetenschappers. Van Duitse zijde wordt deze samenwerking gesteund door de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Het nieuwe programma moet de opbouw van gemeenschappelijke Duits-Nederlandse onderzoekscholen, Sonderforschungsbereiche, en andere samenwerkingsvormen tussen onderzoeksgroepen mogelijk maken voor wetenschappers uit de beide buurlanden.

Het Algemeen Bestuur van NWO en het Presidium van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zijn van oordeel dat nauwere en meer structurele samenwerking tussen Nederlandse en Duitse onderzoekers een belangrijk vehikel is voor Europese krachtenbundeling. De president van de DFG, Ernst-Ludwig Winnacker, en de voorzitter van NWO, Reinder van Duinen, zien het programma dan ook als een belangrijke stap daartoe. Aan Nederlandse zijde kunnen wetenschappers middelen aanvragen voor reiskosten van promovendi, postdocs en gastonderzoekers, maar ook voor het organiseren van workshops, zomerscholen of conferenties. Hun Duitse partners kunnen bij de DFG eveneens financiering aanvragen.

Nadere informatie bij mw. drs. E.S. Bringmann (NWO), tel. 070 3440733, dr. H. Weijma (NWO), tel. 070 344085, dr. P. Königs (DFG), tel. 00 49 228 885 2424 of dr. P. Bondre-Beil (DFG), tel. 00 49 228 8852488. Nadere informatie is ook beschikbaar via Internet: https://www.dfg.de en https://www.nwo.nl.

99-12e

Deel: ' Programma stimulering Duits-Nederlandse onderzoekscholen '
Lees ook