Katholieke Universiteit Brabant

Programma Studium Generale: EQ en IT

Donderdag 18 maart

13.00 - 14.30 uur
zaal YZ 1

* 'EQ of IQ, een nieuw millenniumprobleem?', voordracht door Theo Bögels, Psychologisch Expertiseburo Nijmegen
* 'De nieuwe automatiseerder', voordracht door Remco Claassen, Advance Leadership Development

Om te kunnen slagen in de maatschappij is mèèr nodig dan 'een goed stel hersens'. Dit besef lag ten grondslag aan het boek Emotional Intelligence (1995) van de Amerikaanse wetenschapsjournalist Daniel Goleman. Deze toonde aan dat onze visie op de menselijke intelligentie te eng en beperkt is. Zelf-bewustzijn, emotieregulering, motivatie, empathie en sociale vaardigheden zijn veel belangrijker dan tot nog toe gedacht werd. In feite relativeerde Goleman het traditionele IQ dat een maat is voor de cognitieve intelligentie. Het boek Emotional Intelligence staat nu al jarenlang op de bestsellerslijsten: 'EQ is in'.

In dit programma zal de psycholoog Theo Bögels aangeven hoe EQ het beste omschreven kan worden. EQ heeft volgens hem te maken met het begrijpen van jezelf en van anderen, met omgaan met mensen, en met je aanpassen aan de omgeving. Opvallend is dat de cognitieve intelligentie in de afgelopen eeuw zo'n furore heeft gemaakt. Bögels verwacht een kentering bij het nieuwe millennium.

De tweede spreker, Remco Claassen, zal ingaan op de eisen die aan IT-specialisten worden gesteld. Alleen kennis is niet meer toereikend voor de uitvoering van een informatiseringsproject. Zaken als persoonlijk leiderschap en een brede kennis van bedrijfskundige aspecten worden steeds belangrijker. Een dienstverlenende, oplossingsgerichte houding wordt onontbeerlijk. Hoe ontwikkel je jezelf naar deze nieuwe standaard van persoonlijke effectiviteit?

De programma's van Studium Generale zijn gratis en voor iedereen vrij toegankelijk, tenzij anders vermeld.

Deel: ' Programma Studium Generale Tilburg EQ, IQ en IT '
Lees ook