Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Programma Handreikingen externe verzelfstandiging

Een publicatie bij het onderwerp Organisatie rijksdienst.

7 december 1999
De relatie tussen de bestuurskern binnen het ministerie en het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) staat al geruime tijd in de politieke belangstelling. Naar aanleiding van incidenten klinkt al snel de roep om strakkere sturing en intensiever toezicht. Men vergeet echter wel eens, dat lang niet alle ZBOs te maken hebben met incidenten. Meestal gaat het goed. Met andere woorden, er zijn dus zeker ook positieve ervaringen met externe verzelfstandiging. Voor het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is deze constatering aanleiding geweest het programma Handreikingen verzelfstandiging te starten.
Doel van het programma is het verzamelen en verspreiden van ervaringen met externe verzelfstandiging onder personen binnen de rijksoverheid, die in hun dagelijks werk te maken hebben met de relatie tussen de bestuurskern binnen het ministerie en het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). In het bijzonder deze relatie zal centraal staan.
Het programma loopt van 1999 tot 2001. De aanpak is ingegeven door de gedachte dat de kennis en ervaring met betrekking tot externe verzelfstandiging vooral te vinden is bij de mensen, die er direct mee te maken hebben. Kleine informele werkgroepen bereiden steeds een zogenaamde handreiking voor, die daarna wordt verspreid onder de belangstellenden uit de doelgroep. Periodiek worden er werkconferenties gehouden, die de gelegenheid bieden tot een bredere discussie.
Handreikingen verzelfstandiging:
1. Na verzelfstandiging in balans Deze handreiking heeft een inleidend karakter. De belangrijkste themas voor de rest van het programma worden geïntroduceerd. Centraal staan de begrippen betrouwbaarheid en responsiviteit. 2. De informatierelatie geregeld
Tussen bestuurskern en ZBO wordt veel informatie uitgewisseld. Daarvoor moet een en ander worden geregeld, vooraf en werkenderwijs. Overigens kan nooit alles worden geregeld. 3. Waarom prestatie-indicatoren falen
Prestatie-indicatoren zijn populair geworden, ook binnen de relatie tussen bestuurskern en ZBO. Die populariteit is terecht. Deze handreiking belicht echter enkele schaduwzijden. Werkconferenties:


* Werkconferentie Eerste handreikingen verzelfstandiging, op 9 december 1999. Aan de orde komen de eerste drie handreikingen.
* Werkconferenties in september 2000 en september 2001 (onder voorbehoud)

Na verzelfstandiging in balans


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Programma verspreidt ervaringen externe verzelfstandiging '
Lees ook