Gemeente Leiden

Programmaoverzicht tot en met 3 oktober

Vrijdag 28 september
13.30-14.30 minikoraal; Van der Werfpark

Zaterdag 29 september
9.30-12.00 groot feest voor verstandelijk gehandicapten; Nationaal Smalspoormuseum Valkenburg

Zondag 30 september
09.00-17.30 hutspot bridgedrive; DZB-gebouw
10.30-16.30 haring en wittebrood jeugdvoetbaltoernooi; Docos-complex, Haagse Schouwweg
11.00/15.00 show voor 65-plussers in de Leidse Schouwburg; Oude Vest 43
15.00 3 Oktober-lezing; Stedelijk Museum De Lakenhal

Maandag 1 oktober
20.15 Spaanse avond; Leidse Schouwburg
Dinsdag 2 oktober
hele dag bezoek rust- en verpleeghuizen
14.00-01.00 groot lunapark; Lammermarkt/Schuttersveld en omgeving 14.00-24.00 warenmarkt op de toevoerwegen naar het lunapark 17.00-18.30 openlucht-hutspotmaaltijd; Pieterskerkplein 18.30-19.30 bespeling Stadhuiscarillon
19.30 grote taptoe; start Kaasmarkt
21.00 3 Oktober-taptoe K&G; Garenmarkt
21.00 vlootschouw; Oude Singel/Houtmarkt

Woensdag 3 oktober
7.00 reveille; Stadhuisplein
07.30-09.30 uitreiking Haring en Wittebrood; Waaggebouw, Aalmarkt 08.00 koraalmuziek; Van der Werfpark
08.30-09.30 bespeling Stadhuiscarillon
09.00-24.00 groot lunapark; Lammermarkt/Schuttersveld en omgeving 09.00-24.00 warenmarkt op de toevoerwegen naar het lunapark 09.30-12.00 poppenkastvoorstellingen; Stille Mare/Hoek Haarlemmerstraat, Gerecht, Burchtplein
09.30-17.30 vlootschouwactiviteiten; Oude Singel/Houtmarkt 10.00-12.00 stedelijk museum De Lakenhal geopend 10.00-12.00 wielerwedstrijden; Rapenburg
10.15 herdenkingsdienst; Pieterskerk
10.30-12.30 theaterboulevard; Breestraat
11.00-16.00 High Dive demonstraties; evenementenplein Garenmarkt 12.30-16.00 straatmuziektheater; Stadhuisplein
13.00 grote optocht 'Als de dag van toen'
23.30 groot vuurwerk; Ankerpark/Zijlsingel. Vooral goed te zien vanaf de Zijlpoort en Zijlsingel. Op last van de Brandweer is de toegang tot het Ankerpark voor, tijdens en een half uur na het afsteken van het vuurwerk verboden.

Deel: ' Programmaoverzicht Leiden tot en met 3 oktober '
Lees ook