Provincie Overijssel

Programmavergelijking op Overijsselse verkiezings-website

Op www.overijsselkiest.nl, de speciale website van de provincie Overijssel over de Provinciale-Statenverkiezingen, is vanaf vandaag een handige programmavergelijking te vinden. Aan de hand van thema?s als ?verkeer en vervoer? en ?veiligheid? kunnen Overijsselaars op een overzichtelijke manier de standpunten van de deelnemende partijen vergelijken.

Naast de programmavergelijking kunnen de Overijsselse kiesgerechtigden op de site onder meer terecht voor de stemwijzer en informatie over de digiboerderij. Met de programmavergelijking biedt de provincie hen een nieuw middel om een keuze te maken voor de verkiezingen van 11 maart aanstaande.

Met de speciale website, de huis-aan-huis-verkiezingskrant, een reeks politieke debatten onder de noemer ?Overijsselse Avonden? en de grootscheepse ?Dag van Overijssel? (waarop een groot aantal spectaculaire locaties gratis wordt opengesteld voor publiek), wil de provincie het belang van de verkiezingen onderstrepen.

© 12-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Programmavergelijking op Overijsselse verkiezings-website '
Lees ook