3-7-`99

PERSBERICHT

PROGRAMMEUR KRAAKT LINGO

Dhr. P. Heikens, computerprogrammeur, heeft voor het tv-spel ‘Lingo’ de meest ideale woordcombinaties uitgerekend om met 99% zekerheid het gevraagde woord te vinden.

Na een aantal afleveringen van Lingo bekeken te hebben, zag Dhr. Heikens dat er vrij inefficiënte woordcombinaties gebruikt werden om tot het gevraagde woord te komen. Dit spoorde hem aan om met behulp van zelf geschreven computerprogramma’s een aantal feiten uit te rekenen.

Hij liet het aantal letters en de plaats in alle toegestane vijfletterwoorden, inclusief vervoegingen, uitrekenen. Daarna rekende hij mogelijke startcombinaties uit van woordcombinaties die zoveel mogelijk informatie gaven over welke letters er in het gevraagde woord voorkwamen en op welke plaats deze letters stonden.

Eigenlijk geven wij hiermee al te veel informatie prijs.

Hij noemt zijn methode WinLingo.

 

Geïnteresseerden en potentiële deelnemers van LINGO kunnen een gratis informatie folder bestellen over WinLingo.


Bel : 020-4689980
Mail : WinLingo@post.com
Site : https://surf.to/WinLingo
Voor interviews of meer informatie kunt u contact op nemen met:
Dhr. P. Heikens
Sumatrastraat 60-3
1094 NG Amsterdam
tel 020-468998

Zoekwoorden:

Deel: ' Programmeur kraakt Lingo '
Lees ook