Progress Software persinfo over:

Development Deployment Management

Universal Application Architecture van Progress Software biedt ondersteuning voor CORBA en DCOM

UAA begin 2000 gereed

Capelle a/d IJssel, 5 mei 1999 ? Progress Software, leverancier van softwareproducten en ?diensten voor de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van bedrijfsoplossingen voor alle bestaande computer- en netwerkomgevingen, maakt bekend dat de Progress Universal Application Architecture (UAA) zowel de open CORBA-standaard voor applicatie-interoperabiliteit als de componentarchitectuur van Microsoft, DCOM, zal ondersteunen. De ontwikkeling van UAA is op dit moment voor tweederde voltooid en zal naar verwachting begin 2000 volledig gereed zijn.

De Universal Application Architecture is het door Progress Software ontwikkelde model om bedrijfsapplicaties te integreren en te laten samenwerken binnen een op standaarden gebaseerde architectuur. Centraal binnen de ontwikkeling van UAA staat daarom de compatibiliteit met de messagingstandaarden CORBA (Common Object Request Broker Architecture) en DCOM (Distributed Component Object Model) van Microsoft, die de integratie en interoperabiliteit van applicaties waarborgen.

Het UAA-model biedt ontwikkelaars en gebruikers een groot aantal opties voor het bouwen van bedrijfsoplossingen op basis van applicatiecomponenten die op ieder platform en in elk netwerk even goed functioneren. De architectuur zorgt ervoor dat het meest waardevolle deel van een applicatie
- de business rules en logica die door de jaren heen zijn ontwikkeld en geoptimaliseerd - niet verloren gaat. Ze worden apart opgeslagen op een applicatieserver waar ze niet worden be
ïnvloed door technologische
veranderingen en toch van nut kunnen zijn bij nieuwe ontwikkelingen.

Toekomstvast
Hierdoor geeft UAA huidige en nieuwe gebruikers van Progress de zekerheid van 'toekomstvaste' applicaties. Bovendien garandeert het model optimale benutting van Internet-technologieën en de performance van een multi-tier architectuur met op open standaarden gebaseerde applicatieservers.

UAA biedt ontwikkelaars de vrijheid om elk type client te gebruiken, ongeacht gebruikersinterface en database. UAA kan overweg met HTML, Java, ActiveX, Progress 4GL ? zowel grafisch als tekstgeoriënteerd ? en met een groot aantal databases, waaronder Progress RDBMS, Oracle, Microsoft SQL Server, ODBC en DB2/400. Ontwikkelaars krijgen hiermee de beschikking over een multi-tier architectuur en een traject naar CORBA.

Progress Software heeft in januari 1998 als een van de eerste leveranciers van applicatie-ontwikkeltools een uitgebreid programma geïntroduceerd ter ondersteuning van gebruikers die nieuwe applicaties willen ontwikkelen voor ? of bestaande bedrijfsapplicaties willen migreren naar ? de Progress Universal Application Architecture. Andere leveranciers, waaronder Sybase en Informix, hebben dit voorbeeld onlangs gevolgd.

Twee trajecten
Momenteel zijn er twee trajecten mogelijk voor degenen die gebruik willen maken van UAA: via Apptivity ? de Java ontwikkel- en implementatie-toolkit van Progress Software, met de verbeterde enterprise-applicatieserver op basis van Corba ? of via Progress versie 9, met de bijbehorende open applicatieserver. Begin 2000 zullen deze twee mogelijkheden in elkaar opgaan, wanneer het laatste onderdeel van UAA ? een gemeenschappelijke, open applicatieserver op basis van CORBA of DCOM ? wordt opgeleverd. Vanaf dan wordt ondersteuning geboden voor applicatiecomponenten die zijn ontwikkeld in Progress 4GL, Java of andere talen.

UAA-historie
Januari 1998: aankondiging UAA
September 1998: introductie van Apptivity 3 Integrated Application Environment, de snelste manier om multi-tier databaseapplicaties in Java te bouwen. Belangrijke functies zijn onder meer Smart Client-identificatie (voor het integreren en op elkaar afstemmen van gebruikersinterfaces), Enterprise Java Bean (EJB), Application Server op basis van CORBA en Smart Connect voor 'out-of-the-box' dataconnectiviteit.
Januari 1999: introductie Progress versie 9.
Progress Open AppServer: een open, op standaarden gebaseerde server die ieder type client ondersteunt. Daardoor is het mogelijk applicaties te ontwikkelen die onafhankelijk zijn van gebruikersinterface en database- of implementatiearchitectuur.
ProVision Plus: een combinatie van Progress 4GL en WebSpeed, waarmee applicaties veilig en snel kunnen worden ontwikkeld in één enkele geïntegreerde applicatieomgeving (Integrated Application Environment of IAE).
Progress RDBMS: ondersteunt nu tienduizenden gebruikers, continue inzetbaarheid en Internet-functionaliteit voor grootschalige transactieverwerking en is de eerste database met geïntegreerde virtuele Java-machine.

Toekomstige UAA-producten
De Open AppServer (codenaam Vader) op basis van CORBA en DCOM staat gepland voor begin 2000. Applicaties ontwikkeld met Apptivity of Progress versie 9 kunnen dan overweg met elke gebruikersinterface, server, database en gegevensbron. Dit is tevens de voltooiing van de UAA-strategie. De Java-ontwikkeltool Apptivity zal straks compatibel zijn met Open AppServer. Hierdoor wordt eenvoudige en efficiënte communicatie tussen Apptivity- en Progress 4GL-applicaties mogelijk, alsmede tussen CORBA- en DCOM-compatibele applicaties die in andere talen zijn ontwikkeld. Bovendien hebben gebruikers van Progress dan de mogelijkheid om hun Progress 4GL-applicaties via Apptivity naar Java over te zetten, desgewenst per module. Hiermee vervalt de noodzaak om de hele applicatie opnieuw te schrijven in Java.

CORBA
CORBA is een open standaard voor communicatie tussen applicaties, ongeacht de gebruikte programmeertaal, het besturingssysteem of de netwerklocatie. CORBA is cruciaal voor business-to-business computerfuncties, alsmede voor de applicatiemodulariteit binnen een organisatie. Een commerciële website moet bijvoorbeeld kunnen communiceren met een verzendapplicatie van Federal Express, met een kredietapplicatie van een bank en met de voorraadbeheerapplicatie van een leverancier. Door gebruik te maken van de CORBA-standaard vervalt voor de eigenaar van de commerciële website de noodzaak om voor iedere bedrijfsfunctie en iedere business partner een speciale applicatie te ontwikkelen. Op deze manier kunnen een aanzienlijke kostenbesparing en productiviteitsverhoging worden gerealiseerd.

Op standaarden gebaseerde interoperabiliteit vereenvoudigt ook de communicatie tussen gedeelde bedrijfslogica en de diverse clients en gegevensbronnen. Onafhankelijkheid van gebruikersinterface en gegevensbron betekent enerzijds bescherming van de bedrijfslogica en anderzijds meer integratiemogelijkheden wanneer de computerinfrastructuur verandert. Dat is wat Progress Software verstaat onder 'toekomstvaste' bedrijfsapplicaties.

DCOM
Distributed Component Object Model betreft een technologie die het mogelijk maakt dat softwarecomponenten rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren via netwerk, intranet of Internet. DCOM is een uitbreiding van Microsoft COM, dat de integratie van applicaties via het netwerk mogelijk maakt. De technologie is vergelijkbaar met CORBA, maar gericht op Microsoft, zodat weinig ondersteuning wordt geboden voor andere besturingssystemen.

Progress Software
Progress Software Corporation (Nasdaq: PRGS) is leverancier van softwareproducten en -diensten, waarmee bedrijfsoplossingen kunnen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en beheerd voor alle computer- en netwerkomgevingen (development, deployment en management). De producten worden gebruikt door ruim 60% van de Fortune 100-bedrijven en omvatten onder meer applicatieservers, databases, ontwikkeltools en beheerproducten voor Internet/Web-extranet- en intranet-applicaties.

De klanten van Progress zijn actief in 100 landen, worden wereldwijd ondersteund door 1200 Progress-medewerkers en implementeren jaarlijks voor meer dan $1,5 miljard aan applicaties, gebaseerd op Progress Software en ontwikkeld door meer dan 2000 onafhankelijke softwareleveranciers. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: www.progress.com.

Meer informatie:
Progress Software BRODEUR Schoep & Van der Toorn Marlies Thewissen Mirjam Jonker
Telefoon: 010 235 11 11 Telefoon: 020 487 40 00 Email: mthewiss@capelle.progress.com Email: mjonker@svdt.nl

Deel: ' Progress Software biedt ondersteuning voor CORBA en DCOM '
Lees ook