Ingezonden persbericht

Project Armoede en Gezondheid van kinderen krijgt subsidie Stimuleringsfonds OGZ kent 1e subsidie toe aan GGD West-Brabant

Van de Nederlandse kinderen tot 18 jaar leeft 11% in een gezin met een inkomen op of onder het sociaal minimum. Omdat armoede in een gezin de gezondheid en de gezonde ontwikkeling van kinderen bedreigt voert de GGD West-Brabant samen met de gemeenten Breda en Oosterhout een vernieuwende interventie uit om gezondheidsrisico's die het gevolg van geldgebrek zijn te verminderen.
Het Stimuleringsfonds OGZ financiert een onderzoek van de GGD West-Brabant naar de mogelijkheden om uitgaande van deze interventie in samenwerking met andere hulpverleningsinstellingen een structurele verbetering in de situatie van de kinderen te bewerkstellingen.

In de openbare gezondheidszorg wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden die zijn gericht op een betere gezondheid van de burger. Openbare gezondheidszorg bevat die delen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich doelbewust richten op de ziektepreventie en op de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking. Voorbeelden zijn preventie van ongezonde leefwijzen bij jongeren, sociaal-economische gezondheidsverschillen, ondersteunen mantelzorg, hygiëne in kindercentra, bestrijden van infectieziekten, gezondheidsvoorlichting, opvang zwerfjongeren, geluidsoverlast en veiligheid in speeltuinen.

Het Stimuleringsfonds OGZ stelt met haar Stimuleringsprogramma geld ter beschikking voor vernieuwing in de OGZ. Binnen dit programma richt het fonds zich op projecten die oog hebben voor de lokale of regionale problematiek. Ook onconventionele praktijkgerichte projecten die een nieuwe mogelijk risicovolle aanpak nastreven komen voor subsidiëring in aanmerking. Het project Armoede en Gezondheid van kinderen, ingediend in de eerste subsidieronde van augustus 2001, is het eerste project dat subsidie van het fonds ontvangt.


* * *

Deel: ' Project Armoede en Gezondheid kinderen krijgt subsidie '
Lees ook