Gemeente Zwolle

Project Buurtschap IJsselzone Zwolle van start


Datum uitgave: 12-03-2003

Onderwerp: woonomgeving

Gedeputeerde Piet Jansen en wethouder Peter Pot hebben op woensdag 26 februari het startsein gegeven voor de uitvoering van het project Buurtschap IJsselzone Zwolle. Dit is gelegen in de groene stadsrand tussen de IJssel en de bebouwing van de stad Zwolle. Met het plaatsen van een hek en het onthullen van een informatiepaneel hebben de bestuurders een begin gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten uit de ontwerp-ontwikkelingsvisie voor de Buurtschap IJsselzone Zwolle. De 'Buurtschap' is een project uit het programma IJsselzone.

Zoals elke stadsrandzone had ook het gebied tussen Zwolle en de IJssel te maken met het gevaar van de oprukkende stad en het risico op 'verrommeling', met een ongestructureerd en onsamenhangend gebied als resultaat. De gemeenteraad van Zwolle heeft echter in de discussie over de lange termijn ontwikkeling voor de gemeente in 1997 (de Doorkijk) al aangegeven dat deze stadsrand groen moet blijven.

Partners
Om de vraag te beantwoorden hoe deze stadsrand dan ook groen te houden, hebben negen partners het plan opgevat om samen met de bewoners, eigenaren en anderen een samenhangende toekomstvisie te ontwikkelen. Deze partners zijn: de gemeente Zwolle, Staatsbosbeheer , de provincie Overijssel, Vitens, bewoners en ondernemers uit het gebied, waterschap Groot Salland, de initiatiefgroep IJsselzone en landgoed Schellerberg B.V. De volgende belangrijke stap is het instellen van een rechtspersoon voor de Buurtschap, waarbij een exploitatiefonds als financiële drager de duurzaamheid moet garanderen.

Recreatie
Het doel van het project Buurtschap is om duidelijk te maken dat er genoeg valt te zien, te horen en te beleven. Het project moet een prettig woon- en werkklimaat voor de bewoners opleveren en een goed extensief recreatiegebied voor de stadsbewoner kunnen vormen. Natuur in en om de stad is een beleidslijn die zowel voor lokale, provinciale als landelijke overheden hoge prioriteit heeft. In de ontwikkelingsvisie voor het Buurtschap staan behoud, herstel en ontwikkeling van groen, (drink)water en cultuur (het karakteristieke landschap) hoog in het vaandel.

Duurzaam
Om de drinkwatervoorziening van Zwolle te verduurzamen wordt in de Buurtschap gezocht naar een geschikte locatie voor wateronttrekking. Verder wordt in de visie onder andere een lans gebroken voor het behoud van het landgoed. Voor een duurzame landbouw wordt gestreefd naar een graasbedrijf , een melkveebedrijf en een landschapsbedrijf. Ook de bedrijven die streekeigen producten produceren, vormen een bestanddeel van het plan. Daarnaast is er aandacht voor de uitbreiding van natuurgebieden in de IJsseluiterwaarden en een Buurtschapscentrum

Na de vaststelling van de visie wordt in overleg met de bewoners en eigenaren bekeken hoe de ideeën uit de visie kunnen worden uitgevoerd.

Bron: afdeling Communicatie Datum van 12-03-2003 tot 25-03-2003

Deel: ' Project Buurtschap IJsselzone Zwolle gestart '
Lees ook