Provincie Overijssel

Project Buurtschap IJsselzone Zwolle van stapel

Gedeputeerde Piet Jansen en de Zwolse wethouder Peter Pot plaatsen op woensdag 26 februari een hek in de groene stadsrand tussen de IJssel en de bebouwde kom van Zwolle. Daarmee geven ze het startsein voor de uitvoering van het project Buurtschap IJsselzone Zwolle.

Tijdens de bijeenkomst, vanaf half 10 in het Koetshuis op Landgoed Schellerberg, wordt ook een informatiepaneel onthuld.

Zoals elke stadsrandzone heeft ook het groene gebied tussen Zwolle en de IJssel te maken met de oprukkende stad en het risico van ?verrommeling?. Het dreigde een een ongestructureerd en onsamenhangend gebied te worden. Om het terrein groen te houden, hebben onder meer de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle samen met bewoners en eigenaren een toekomstvisie ontwikkeld.

Prettig
Het doel van het project Buurtschap is om duidelijk te maken dat er genoeg valt te zien, te horen en te beleven. Het project moet een prettig woon- en werkklimaat voor de bewoners opleveren en een goed extensief recreatiegebied voor de stadsbewoner.

Natuur in en om de stad heeft voor zowel de lokale, provinciale als landelijke overheden hoge prioriteit. Behoud herstel en ontwikkeling van groen, (drink)water en cultuur (het karakteristieke landschap) hoog in het vaandel. Zo wil Zwolle het landgoed zelf behouden. Voor een duurzame landbouw wordt gestreefd naar een graasbedrijf, een melkveebedrijf en een landschapsbedrijf.

Streekeigen
Ook de bedrijven die streekeigen producten produceren, vormen een bestanddeel van het plan. Daarnaast is er aandacht voor de uitbreiding van natuurgebieden in de IJsseluiterwaarden en een Buurtschapcentrum. Na de vaststelling van de visie zal, in overleg met de bewoners en eigenaren, worden bekeken hoe de ideeën uit de visie kunnen worden uitgevoerd

Als volgende stap in het project wordt er een rechtspersoon voor de Buurtschap ingesteld. Een exploitatiefonds moet als financiele garanties gaan bieden.

Deze partners in dit project zijn: de gemeente Zwolle, Staatsbosbeheer, de provincie Overijssel, Vitens, bewoners/ondernemers uit het gebied, waterschap Groot Salland, de initiatiefgroep IJsselzone en landgoed Schellerberg B.V.

Project Buurtschap IJsselzone Zwolle van stapel

Gedeputeerde Kamperman plant eerste boom Witharen

Forse subsidie voor leidraad externe veiligheid gemeenten

Overijsselse avond in Zwartsluis

Grootscheepse Dag van Overijssel op 8 maart

Provincie schenkt jeugd boek en voorstelling

Luxe weekeind en 2000 euro in speurtocht digiboerderij

Mediation heeft stuctureel bestaansrecht

Ruim 67.000 euro voor onderzoek naar mantelzorg

GS neemt besluit over huisartsenzorg

GS stimuleert routering gevaarlijke stoffen

Laatste subsidiemogelijkheid voor sanering asbestwegen

Programmavergelijking op Overijsselse verkiezings-website

GS onthouden zich van oordeel over moslim-internaat

Burger wil overheidsinformatie op internet

© 25-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Project Buurtschap IJsselzone Zwolle van stapel '
Lees ook