Staatsbosbeheer

gezamenlijk persbericht van de gemeente zwolle, staatsbosbeheer en de provincie overijssel, 24 februari 2003

Gedeputeerde Piet Jansen en wethouder Peter Pot geven op woensdag 26 februari aanstaande een startsein voor de uitvoering van het project Buurtschap IJsselzone Zwolle; gelegen in de groene stadsrand tussen de IJssel en de bebouwing van de stad Zwolle. Met het plaatsen van een hek en het onthullen van een informatiepaneel maken de bestuurders een begin met de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten uit de ontwerp-ontwikkelingsvisie voor de Buurtschap IJsselzone Zwolle. De Buurtschap is een project uit het programma IJsselzone. De start van de bijeenkomst vindt plaats om 10.30 uur op Landgoed Schellerberg in het Koetshuis.

Zoals elke stadsrandzone had ook het gebied tussen Zwolle en de IJssel te maken met het gevaar van de oprukkende stad en het risico op verrommeling, met een ongestructureerd en onsamenhangend gebied tot resultaat. De gemeenteraad van Zwolle heeft echter in de discussie over de lange termijn ontwikkeling voor de gemeente in 1997 (de Doorkijk) al aangegeven dat deze stadsrand groen moet blijven. Om de vraag te beantwoorden hoe deze stadsrand dan ook groen te houden, hebben negen partners het plan opgevat om samen met de bewoners, eigenaren en anderen een samenhangende toekomstvisie te ontwikken. Deze partners zijn: de gemeente Zwolle, Staatsbosbeheer, de provincie Overijssel, Vitens, bewoners/ondernemers uit het gebied, waterschap Groot Salland, de initiatiefgroep IJsselzone en landgoed Schellerberg B.V.
De volgende belangrijke stap zal het instellen van een rechtspersoon voor de Buurtschap zijn, waarbij een exploitatiefonds als financiële drager de duurzaamheid moet garanderen.

Het doel van het project Buurtschap is het duidelijk maken dat er genoeg valt te zien, te horen en te beleven. Het project moet een prettig woon- en werkklimaat voor de bewoners opleveren en een goed extensief recreatiegebied voor de stadsbewoner kunnen vormen. Natuur in en om de stad is een beleidslijn die zowel voor lokale, provinciale als landelijke overheden hoge prioriteit heeft. In de visie staan behoud, herstel en ontwikkeling van groen, (drink)water en cultuur (het karakteristieke landschap) hoog in het vaandel. Zo wordt in de visie onder andere een lans gebroken voor het behoud van het landgoed.

Voor een duurzame landbouw wordt gestreefd naar een graasbedrijf, een melkveebedrijf en een landschapsbedrijf. Ook de bedrijven die streekeigen producten produceren, vormen een bestanddeel van het plan. Daarnaast is er aandacht voor de uitbreiding van natuurgebieden in de IJsseluiterwaarden en een Buurtschapscentrum Na de vaststelling van de visie zal in overleg met de bewoners en eigenaren worden bekeken hoe de ideeën uit de visie kunnen worden uitgevoerd.

Deel: ' Project Buurtschap IJsselzone Zwolle van start '
Lees ook