Gemeente Zoetermeer

Project 'De Gave Stad' van start, zaterdag 8 september a.s.

Zoetermeer is een bijzondere stad. Van klein dorpje met ongeveer 7.000 inwoners in het midden van de jaren zestig groeide het in enkele decennia uit tot een volwaardige stad met meer dan 100.000 inwoners. Het resultaat van deze explosieve groei is een interessante staalkaart van stedenbouw en architectuur, die per periode duidelijk afleesbaar is. Niet voor niets wordt Zoetermeer wel eens het grootste openluchtmuseum van stedenbouw en architectuur in Nederland genoemd.

Het project 'De Gave Stad' is een initiatief van de gemeente Zoetermeer, Stichting Floravontuur en Van Zeijl Photo Design. Doel van het project is om de kwaliteiten van de stad Zoetermeer -het ontstaan, de groei, het heden- in beeld te brengen. Met als invalshoek de stedenbouw en architectuur door de jaren heen. Door de overzichtelijke opzet en structuur van Zoetermeer, oorspronkelijk gepland als vier compacte woonwijken rondom een stadscentrum, is elke wijk anders van opzet en vormt een afgerond geheel. Dit wordt door middel van foto's en publicaties in beeld gebracht. De exposities zullen overigens meer omvatten dan alleen foto's van een gebouw. Door de bijzondere manier van fotograferen voegt de fotograaf een extra dimensie toe en beeldt het gebouw uit in zijn eigen essentie.

Stadsmuseum en deelprojecten
Zoals gezegd zal de Zoetermeerse ontstaansgeschiedenis in alle wijken te zien zijn. De verschillende exposities worden afgesloten met een tentoonstelling, die een overzicht van het totale project biedt. Deze afsluitende tentoonstelling vindt plaats in het Stadsmuseum Zoetermeer. De activiteiten worden per wijk verder ondersteund en uitgebreid met een viertal deelprojecten met de onderwerpen: jeugd en architectuur, promotie Zoetermeerse architectuur, een documentaire van 'toen tot nu' en een videoclip. Verder wordt per wijk een rijk geillustreerde brochure samengesteld die aan het einde van de reeks wijkexposities in boekvorm worden gebundeld. Dit boek zal in de slottentoonstelling worden gepresenteerd.

Jeugd en architectuur
Gedurende de wijktentoonstellingen zullen kinderen de mogelijkheid krijgen zich met architectuur bezig te houden. Zij doen dit door iets uit hun wijk of delen van hun wijk te bouwen in de vorm van maquettes.

De bouwwerken worden tijdens de eindexpositie tentoongesteld.

Promotie Zoetermeerse architectuur
Uit het fotomateriaal wordt een kwartetspel samengesteld dat aan de bewoners van de betreffende wijk wordt aangeboden.

Documentaire van toen tot nu
Dit betreft een audiovisuele presentatie waarbij de relatie wordt gelegd tussen het verleden en het heden. Dit gebeurt aan de hand van interviews met oud-Zoetermeerders, mensen die al geruime in de stad wonen en mensen die er pas wonen. De vertoning hiervan zal tijdens de eindexpositie plaatsvinden.

Videoclip
Middelbare scholieren maken een videoclip op basis van het thema architectuur. De clip wordt vertoond op de eindexpositie.

Wijk Dorp als eerste aan de beurt

Als eerste van de Zoetermeerse wijken komt de wijk Dorp aan bod. Hier wordt de wijkexpositie op zaterdag 8 september in De Zoetelaar, Dorpsstraat 99, geopend. Wethouder Heidema zal om 16.00 uur het startsein geven.
De foto's op de expositie zijn gemaakt door Ton van Zeijl. Tijdens de wijkexpositie is ook de wijkbrochure voor 2,20 (één euro) verkrijgbaar.

Expositie Stadhuis
In de hal van het Stadhuis vindt u, eveneens in het kader van het project 'De Gave Stad', vanaf vrijdag 7 september tot 25 september een expositie met foto's van Wim Goutier. Hij heeft de uitbreiding van Zoetermeer nauwgezet gevolgd en op foto vastgelegd. Het betreft vanzelfsprekend het Dorp.Gemeente Zoetermeer © Sept 2001

Last update: 04 September 2001 (15.05)

Deel: ' Project 'De Gave Stad' Zoetermeer van start '
Lees ook