Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Duurzaam Veilig
De maatregel 'bromfiets op de rijbaan' is één uit de rij van maatregelen in het kader van het project Duurzaam Veilig. Het programma werd in 1991 geïntroduceerd om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. In het jaar 2000 moet dat aantal 25 procent zijn gedaald ten opzichte van 1985. In 2010 moet het verkeer door het programma veertig procent minder doden tellen dan in 1986.

Onder de vlag van 'Duurzaam Veilig' worden verkeersaders en verkeersluwe gebieden duidelijker gescheiden. Daarnaast wordt het aantal dertig kilometerzones binnen de bebouwde kom en het aantal zestig kilometerzones daarbuiten uitgebreid. De voorrang op rotondes wordt overal hetzelfde. Volgend jaar krijgt elke bestuurder van rechts voorrang.

Zoekwoorden:

Deel: ' Project Duurzaam Veilig Minder verkeersslachtoffers '
Lees ook