Gemeente Utrecht

UNIEK PROJECT HELPT UTRECHTSE ALLOCHTONEN AAN SCHOOL EN WERK IN THUISZORG

In de Utrechtse wijk Zuidwest start een uniek project om allochtone bewoners te scholen in de thuiszorg met garantie op werk. Het experiment met de naam 'Goedgekleurd wijkgericht werven' mikt op 40 nieuwe Marokkaanse en Turkse medewerkers in de thuiszorg. Op woensdag 19 februari geven betrokken samenwerkingspartners het startsein met de ondertekening van een contract.

Het idee voor dit wijkgerichte wervingsproject komt van wijkwethouder Toon Gispen en is actief opgepakt door betrokken organisaties. De Marokkaanse en Turkse zelforganisaties uit Kanaleneiland krijgen een hoofdrol bij het werven van deelnemers. Zij fungeren als intermediair richting de doelgroep. Doelen zijn het vergroten van de carrièreperspectieven van allochtonen en het terugdringen van het tekort aan personeel in de thuiszorg. Daarnaast geeft het project een impuls aan de noodzakelijke interculturalisatie van de uitvoerende teams binnen de thuiszorg.

Stimulans om mee te doen is de noodzaak dat ook allochtonen zich betrokken voelen bij de gezondheidszorg en dat zij vertegenwoordigd zijn in de functies binnen de gezondheidszorg. Collega's kunnen veel van dezen mensen leren omdat zij de achtergronden en gewoontes van allochtonen uit de praktijk. Hiermee gaat de kwaliteit van de zorg erop vooruit. Deelname aan het project zorgt voor een diploma op zak en garantie op werk. Allochtonen bewoners van Zuidwest creëren op deze wijze onafhankelijkheid en zelfstandigheid door een eigen inkomen. Werken in de gezondheidszorg heeft ook een positief effect op hun eigen groep. In onze multiculturele samenleving hebben ouders van de eerste generatie recht op gepaste zorg, rekening houdend met culturele aspecten.

Het project past in de wijkontwikkelingsvisie van Zuidwest. Het is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Utrecht, Marokkaanse en Turkse zelforganisaties in de wijk Zuidwest, Thuiszorg Stad Utrecht, Regionaal Opleiding Centrum Utrecht, Stichting Zorg en Arbeidsmarkt Midden-Nederland, Multicultureel Instituut Utrecht. Deze organisaties willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen richting de (allochtone) gemeenschap. De ervaring uit eerdere projecten heeft geleerd dat een goede samenwerking met en een breed draagvlak bij relevante organisaties essentieel is voor de slaagkans van scholings- en arbeidstoeleidingprojecten onder allochtonen. Een stuurgroep en een projectgroep hebben een begeleidende rol tijdens het opleidingstraject.

Noot voor de media:
De ondertekening van het convenant vindt plaats op woensdag 19 februari 2003 om 19.00 uur in het Wijkservicecentrum Zuidwest, Marco Pololaan 71 in Utrecht. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Wijkwethouder Zuidwest T. Gispen, tevens wethouder Welzijn, gaat in op de achtergrond en aanleiding van het project en projectmanager Jamila Hamid van het MIU licht de voortgang toe.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Regie Bouma, Bestuurscommunicatie, 030 286 11 55.

Utrecht, 13 februari 2003.

Deel: ' Project helpt utrechtse allochtonen aan school en werk in thuiszorg '
Lees ook