Bouwfonds

Project Hoop Liefde Fortuin wint Zuiderkerkprijs 1999

Op dinsdag 14 december heeft de Stedelijke Woningdienst Amsterdam de Zuiderkerkprijs uitgereikt aan het project Hoop Liefde Fortuin. Bouwfonds Woningbouw is samen met Het Woningbedrijf Amsterdam opdrachtgever van dit project. De Zuiderkerkprijs wordt uitgereikt aan zowel de opdrachtgever als de architect, in dit geval Architectenbureau Rudy Uytenhaak, van het woningbouwplan in Amsterdam dat het beste voldoet aan een bepaalde combinatie van kwaliteiten. De plannen werden onder meer op de volgende kwaliteitsaspecten getoetst:
* Heeft het gebouw/woning grote woningkwaliteit en toekomstwaarde (door bijvoorbeeld vrije indelingsmogelijkheden, veel buitenruimte en bewoonbaar door verschillende huishoudtypen).
* Is het plan aantrekkelijk voor bewoners en omwonenden (door bijvoorbeeld variatie in typen en prijsklassen en goede menging van wonen en niet-wonen).

* Is het een gebouw waar de volgende generatie ook wil wonen (zijn er duurzame materialen gebruikt die weining onderhoud vergen en verouderen de woningen niet snel).

* Zijn de woningen eenvoudig aan te passen (zodat er bijvoorbeeld zonder hoge kosten mensen met een fysieke handicap kunnen wonen).

Na een twee selecties door een onafhankelijke jury, bestaande uit de heer J. Kristinsson, professor Milieu Technisch Ontwerpen TU Delft, de heer A. Oxenaar, directeur Academie van Bouwkunst Amsterdam en voorzitter van de Welstandscommissie Amsterdam en de heer N. de Vreeze, directeur Stichting Welstandszorg Noord-Holland, werden er uiteindelijk 4 plannen genomineerd voor de Zuiderkerkprijs 1999. De winnaar werd op 14 december in New Metropolis tijdens de presentatie van de jaarcijfers van de Stedelijke Woningdienst bekendgemaakt. Het binnenstedelijke project Hoop Liefde Fortuin met 389 woningen en appartementen in de Rietlanden in het Oostelijk Havengebied werd door de jury als winnaar aangewezen.

Het juryrapport liet niets aan duidelijkheid te wensen over:

"Veel waardering hebben de juryleden voor de complexiteit van het gebouw in vele opzichten. Zoals het complexe, zeer gedifferentieerde, gemengde programma, de enorme variatie aan kwalitatief goede woningtypen, de bouwfysische benadering en de vierdeling in het gebouw waardoor vier verschillende woonmilieus mogelijk worden met elk hun eigen identiteit en schaalniveau".

"De menging van wonen en niet-wonen en de mix van koop- en huurwoningen is essentieel voor het welslagen van een plan/gebouw van deze omvang. De stedenbouwkundige inbedding van het grote gebouw op deze ingewikkelde plek in het in hoge dichtheid bebouwde Oostelijke Havengebied is zorgvuldig en met respect voor de omgeving gedaan. De nauwe en goed uitgewerkte relatie tussen stedenbouw en architectuur, gebouw en woning, locatie en woonmilieu zijn kenmerken en kwaliteiten van de grote gebouwen van Rudy Uytenhaak."

"Een aanwinst in stedenbouwkundig en architectonisch opzicht, een gebouw dat de volgende generatie graag wil erven. Een mooi, robuust beeldhouwwerk. Kortom een aanwinst voor de stad en haar bewoners".

Deel: ' Project Hoop Liefde Fortuin wint Zuiderkerkprijs 1999 '
Lees ook