Provincie Groningen


Groningen, 23 december 1999 Persbericht nr. 272

Project in het Reitdiepdal 'Via Dorkwerd' uitgesteld

Het project 'Via Dorkwerd', dat in het kader van het nieuwe millennium in de zomer van 2000 in het Reitdiepdal zou plaatsvinden, wordt met een jaar uitgesteld.

Het project heeft bij velen enthousiasme los gemaakt; meer en meer partijen hebben laten weten mee te willen doen aan het project. Naast deze stijgende belangstelling is er bovendien op dit moment nog onvoldoende financiële basis om project zo groots uit te voeren, zoals de organisatoren het voor ogen hebben. Hierdoor heeft het stichtingsbestuur besloten het project niet in 2000, maar in 2001 te laten plaatsvinden.

Het college van GS staat volledig achter het besluit van het stichtingsbestuur en zal haar financiële bijdrage reserveren voor 2001.

Het idee van de millenniumviering komt van de Provincie Groningen. De uitvoering van het project ligt in handen van de stichting Viadorkwerd (opgericht door stichting Noorderbreedte) in nauwe samenwerking met de Provincie en de gemeente Groningen.

Tijdens de manifestatie staat het landschap van het Reitdiepdal centraal. De archeologische, landschappelijke, cultuurhistorische en culturele waarden van het gebied zijn uitgangspunt. Hierbij wordt zowel het verleden als het heden èn de toekomst belicht. Ook de relatie tussen Stad en Ommeland speelt een belangrijke rol. De manifestatie bestaat uit tentoonstellingen in het Groninger Museum, het Natuurmuseum en het Scheepvaartmuseum, de bouw van een tijdelijk paviljoen nabij Dorkwerd, de ontwikkeling van toeristische routes, culturele en educatieve activiteiten in het Reitdiepgebied in samenwerking met de lokale bevolking en een groot aantal activiteiten op gebied van muziek en theater.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, provincie Groningen, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Project in het Reitdiepdal 'Via Dorkwerd' uitgesteld '
Lees ook