Persbericht Inzameling huishoudelijk afval

Woonparc Sandur
Pilotproject inzameling huishoudelijk afval

De gemeente Emmen heeft het principe-besluit genomen de huisvuilinzameling in Woonparc Sandur middels decentrale ondergrondse containers te laten plaatsvinden.

In de gemeente Emmen wordt huisvuil gescheiden ingezameld middels grijze en groene minicontainers. Inmiddels zijn er in enkele gemeenten, in nieuwe woonwijken, goede ervaringen opgedaan met een nieuwe inzamelmethode middels decentrale ondergrondse containers, verdeeld over een woonwijk. Op iedere verzamelcontainer wordt bovengronds een inwerpzuil geplaatst, waardoor het huisvuil in de container gedeponeerd kan worden. De inwerpzuil is voorzien van een terugklapklep, waardoor onder meer het optreden van ongewenste geuren zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Informatieavond

Alvorens definitief te beslissen over deze ondergrondse inzameling houdt de gemeente Emmen voor de (toekomstige) bewoners van Woonparc Sandur op dinsdag 23 november een informatieavond. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Buffetrestaurant van Parc Centrum Sandur, Sandurdreef 5 te Emmen.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)1999 Gemeente Emmen

Zoekwoorden:

Deel: ' Project inzameling huishoudelijk afval nieuwe wijk Emmen '
Lees ook