Gemeente Voorschoten

Persberichten - Project Jeugd en Genotmiddelen
Uitgebracht op: dinsdag 7 mei 2002

De gemeente Voorschoten heeft samen met Parnassia Verslavingszorg en de GGD Zuid-Holland Noord een project ontwikkeld over het gebruik van genotmiddelen onder jongeren. Het project 'Jeugd en genotmiddelen' beoogt de kennis over het gebruik van genotmiddelen door jongeren te vergroten. Het is bedoeld voor jongeren, ouders en anderen die met jongeren te maken hebben. De aftrap is 25 mei a.s. in het Cultureel Centrum om 16.00 uur met de komische, maar ontroerende theatervoorstelling 'Aap op je rug' van Johan Cahuzak. Om 20.00 uur wordt de voorstelling herhaald. Kaartjes zijn gratis.

De voorstelling gaat over riskant genotmiddelengebruik en heeft als thema "wie zijn kop gebruikt, raakt niet verslaafd". Het is een komische en toch ontroerende voorstelling. Tijdens het spelen wordt interactie met het publiek gezocht.
Op 25 mei is er tussen 12.30 en 15.00 uur ook een informatiemarkt. Deze staat op en rond het Treubplein. Op de markt is allerlei informatie aanwezig over de gevolgen van genotmiddelen gebruik voor de gezondheid en veiligheid van jongeren.

De gemeente Voorschoten is bezig met het ontwikkelen van een lokaal beleid ten opzichte van genotmiddelengebruik, zoals cannabis en alcohol, onder de jeugd in Voorschoten. Tevens hoopt zij de discussie in de samenleving te vergroten. Om dit te bereiken zijn de jeugd in Voorschoten, het maatschappelijk werk, sportverenigingen, het sociaal cultureel werk, de politie en de scholen bij het project betrokken. Het project krijgt in de komende tijd een vervolg met nieuwe activiteiten.

Kaartjes voor de voorstelling zijn gratis af te halen of te bestellen bij Judith van den Dungen, ambtenaar jeugdbeleid, tel. 071-5600759.


- einde bericht -

Deel: ' Project Jeugd en Genotmiddelen gemeente Voorschoten '
Lees ook