Waterschap Vallei & Eem

Leerlingen denken mee over duurzame inrichting omgeving

Project `Jongleren voor Duurzaamheid' van start

Leerlingen van De Viersprong in Nijkerk en het Farel College in Bunschoten doen de komende maanden mee aan het project 'Jongleren voor Duurzaamheid.' Tijdens het project gaan ze aan de slag om een duurzame inrichting te bedenken voor een plek in hun gemeente. Centraal hierbij staan de thema's landbouw, natuur en milieu, cultuurhistorie en water. Het project is een initiatief van Waterschap Vallei & Eem, de Stichting Stoomgemaal en Bezoekerscentrum Arkemheen, De Eemlandhoeve en de gemeenten Nijkerk en Bunschoten.

Met het project willen de samenwerkende organisaties de jongeren inzicht geven in wat er speelt in hun leefomgeving en ze hier actief bij betrekken. De jongeren kunnen meedenken over de inrichting van hun omgeving en daarmee invloed uitoefenen op de besluitvorming. De gemeenten Nijkerk en Bunschoten werken mee en laten de jongeren kennis maken met de toekomstplannen voor een gebied in de gemeente. Vervolgens gaan de jongeren het veld in en komen zij met een advies richting de gemeente en het waterschap. Dat advies verwerken ze in een fotocollage, een folder of een ander presenteerbaar product. In het bijzijn van de ouders en alle betrokken partijen presenteren zij het advies aan de gemeente. De gemeente en het waterschap bekijken tenslotte wat zij met de adviezen gaat doen.

Van 24 maart tot en met 4 april doen 16 leerlingen van De Viersprong mee aan het project. De Viersprong is een school voor praktijkonderwijs in Nijkerk. De leerlingen van de Viersprong nemen de wijk de Bogen in Nijkerk onder de loep.

Van 2 juni tot en met 13 juni doen 189 leerlingen van het Farel College in Bunschoten mee aan het project. Het gaat om leerlingen uit de tweede klas van het VMBO, HAVO en VWO. De leerlingen van het Farel-college nemen Zuidwenk in Bunschoten/Spakenburg onder de loep.

Na afloop van dit "pilot-project" bekijkt de organisatie in welke vorm 'Jongleren voor Duurzaamheid' gecontinueerd en/of uitgebreid kan worden bij andere scholen in het Eemland in de komende jaren.

Deel: ' Project `Jongleren voor Duurzaamheid' van start '
Lees ook