Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MinBZK.nl

Project Kiezen op Afstand gaat verder

25 juni 2002

Het project Kiezen op Afstand kan stapsgewijs worden voortgezet. De eerste stap is voorzien bij de Europese parlementsverkiezingen in juni 2004. Het is de bedoeling om Nederlanders die in het buitenland wonen of daar voor beroep of bedrijf verblijven via de PC of per telefoon te laten stemmen. Daarnaast is het de bedoeling om het stemmen in een stemlokaal van eigen keuze mogelijk te maken.

---

Dit schrijven de ministers De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid in een brief aan de Tweede kamer. Eerder hadden de bewindslieden een heroverweging ingelast om te bezien of en zo ja op welke wijze het project kon worden voortgezet. Na een Europese aanbesteding was er onvoldoende zekerheid of marktpartijen konden voldoen aan de eisen die het ministerie aan een ICT-systeem voor elektronisch kiezen op afstand stelt. Het ging daarbij om eisen op het gebied van beschikbaarheid (op de dag van de verkiezing is een absolute beschikbaarheid noodzakelijk) en betrouwbaarheid (het systeem moet de juistheid, controleerbaarheid en de anonimiteit van het stemproces garanderen). Ook de vermoedelijke hoge kosten waren een reden voor de heroverweging.

De mogelijkheid voor kiezers in Nederland om hun stem via de computer uit te brengen is nog niet in de planning opgenomen. Om dit mogelijk te maken zijn onder meer betrouwbare communicatie- en identificatiemiddelen (zoals Public Key Infrastructure en een elektronische identiteitskaart) nodig en die zijn nu nog niet voorhanden. Daarnaast zijn landelijke systemen zoals een landelijk raadpleegbaar kiezersregister nodig. Het volgende kabinet zal moeten beslissen over de investeringen die hiervoor nodig zijn en over de termijn waarop dit gerealiseerd moet zijn.

---

Deel: ' Project Kiezen op Afstand gaat verder '
Lees ook