Gemeente Leiden

Project 'Kijk op het Centrum' van start

Illegaal plakwerk deze maand verwijdert

Iedereen kent ze. Grote aanplakbiljetten over muren, glasbakken en lantaarnpalen. De gemeente gaat in de komende maand die wildgeplakte posters in het centrum verwijderen. Bedrijven en organisaties die daarna toch plakacties houden, kunnen een rekening verwachten.

MILIEU EN BEHEER - Sinds de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening drie maanden geleden zijn niet alleen de wildplakkers van posters strafbaar, maar ook bedrijven en organisaties die daar opdracht toe geven. Met het project 'Kijk op het Centrum' start de gemeente deze maand met het verwijderen van alle 'wildgeplakte' posters binnen de singels. Afgelopen woensdag gaven wethouders Jan Laurier en Rogier van de Sande het startsein door de vuilcontainers op de Lammermarkt schoon te spuiten.
'Vergelijk het gerust met een grote schoonmaak. Af en toe loop je in het huishouden een achterstand op waar je extra tijd voor moet nemen', zegt Wim van den Eshof van de gemeentelijke dienst Milieu en Beheer.

Rekening
Na september moet de binnenstad een heel stuk schoner zijn, dat wil zeggen dat de illegale aanplakbiljetten moeten zijn verwijderd. De Zijl Bedrijven (DZB) zet tijdelijk extra personeel in voor de actie en zal daarna regelmatig controleren op wildplakken. Bedrijven en organisaties die de regels overtreden worden eerst gesommeerd om binnen 48 uur de posters zelf te verwijderen. Na die termijn zorgt DZB voor het schoonspuiten en kan de opdrachtgever van de plakactie de rekening verwachten.

Plakplekken
Komende tijd worden daarom ook de legale aanplakplekken in de stad uitgebreid. 'Het is de bedoeling dat in het centrum meer borden komen waar posters kunnen worden opgeplakt.' In het centrum moeten nog twintig nieuwe aanplakborden komen, maar projectleider Van den Eshof geeft toe dat hij daar nog geen termijn voor kan geven. 'Toch kan dat geen excuus zijn voor wildplakken. Dat we extra plekken aanbieden, is pure service.'

Graffiti
Het nieuwe project om wildplakken tegen te gaan is een voortzetting van het huidige anti-graffitibeleid. Dat is begonnen in het winkelgebied van de Haarlemmerstraat en de Breestraat en inmiddels van toepassing in het hele centrum van de stad. Graffiti wordt binnen de singels door medewerkers van De Zijl Bedrijven binnen twee à drie werkdagen weggehaald. De meeste bedrijven in het centrum doen mee. 'We gaan ervan uit dat deze winkeliers ook voor verwijdering van het illegale plakwerk zijn. Overigens kunnen particulieren in het centrum ook deelnemen aan het project', vertelt Wim van den Eshof.

Ook zakkenrollers aangepakt
'Kijk op het Centrum' is onderdeel van 'Kijk op de Wijk' dat in 1997 van start ging. Het centrum is het laatste stadsdeel in de reeks. De komende zes maanden wordt in het centrum van de stad aan de volgende speerpunten gewerkt: vuil in de grachten, zakkenrollen, fietswrakken, fout geparkeerde fietsen en zwerfvuil rond containers. Op alle punten vindt extra controle en onderhoud plaats. In het project werken gemeente, DZB, politie en Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) samen.

De Zijl Bedrijven zet tijdelijk extra personeel in om illegaal plakwerk op te sporen en te verwijderen. Foto: Wim van Noort.

Meedoen?
Particulieren in het centrum die hun eigen pand ook graag graffiti- en postervrij willen houden kunnen deelnemen aan het project. Het gebouw moet voor deelname aan het project schoon worden opgeleverd. Voor deze 'eerste' schoonmaak van gevels en muren is DZB in te schakelen of een ander reinigingsbedrijf. De gemeente biedt een korting van vijftig procent op de offerte bij schoonmaak door DZB. Op de mogelijke eerste reinigingskosten na, zijn er verder geen kosten verbonden. Vraag voor deelname aan het project de brochure met verdere informatie en het deelnemersformulier aan bij grafitti- en posterreiniging, Afrim van Es (071-5818753).
Meer informatie over 'Kijk op het Centrum' is te verkrijgen bij Wim van den Eshof (071-5167640). Voor het melden van graffiti en wildplakken kunt u de Graffitimeldlijn (071-5322878) bellen. Naast wildplakken en graffiti kunt u in de woonomgeving ook andere zaken tegenkomen die u wilt melden bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met het Servicepunt Woonomgeving, telefoonnummer 071-5165501.

Zoekwoorden:

Deel: ' Project 'Kijk op het Centrum' van start in Leiden '


Lees ook