Gemeente Ubbergen* Project Leefbaarheid Leuth van start met vragenlijst Deze week is bij alle huishoudens in Leuth een vragenlijst bezorgd. Aan de inwoners van Leuth wordt gevraagd om deze lijst in te vullen en terug te sturen naar de gemeente.

Start
De vragenlijst vormt de start van het project "Leefbaarheid Leuth" waarin gemeente en Oosterpoort Wooncombinatie nauw samenwerken om samen met de inwoners van Leuth de leefbaarheid in de eigen omgeving te verbeteren. Het project in Leuth is na Kekerdom het tweede leefbaarheidsproject in de gemeente Ubbergen.

Reageer voor 14 juni!
In de vragenlijst komen diverse onderwerpen aan bod zoals wonen, veiligheid, omgeving en voorzieningen. Tot vrijdag 14 juni 2002 kan de lijst - zonder portokosten! - teruggestuurd worden naar de gemeente. U kunt de lijst ook bij het kantoor van Oosterpoort aan de Steenheuvelsestraat 62 afgeven.

Geen lijst ontvangen?
Heeft u geen vragenlijst ontvangen? Neem dan contact op met de heer Hack van Bureau Welzijn van de gemeente Ubbergen op telefoonnummer 024
- 64 49 164 of via e-mail: Gemeente@Ubbergen.nl. U ontvangt dan een nieuw exemplaar. Ook voor meer informatie over het project "Leefbaarheid Leuth" kunt u bij hem terecht.
Wij reken op uw medewerking om samen een start te maken met de leefbaarheid in Leuth!
Gemeente Ubbergen en Oosterpoort Wooncombinatie.
* Start landelijke vaccinatiecampagne meningokokken C De start van de landelijke vaccinatiecampagne meningokokken C voor ruim 3 miljoen kinderen vindt plaats op 15 mei. Tussen 15 mei en 15 juni a.s. ontvangt een eerste groep van ruim anderhalf miljoen kinderen in Nederland de oproep voor de vaccinatie tegen meningokokken C. Na half augustus zal de tweede groep worden opgeroepen. Dit gebeurt in het kader van de landelijke vaccinatiecampagne 'Da's goed gedaan!', de grootste landelijke vaccinatiecampagne ooit in Nederland uitgevoerd.

Deze campagne, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door GGD Nederland wordt uitgevoerd, verloopt in twee fases. Vanaf begin juni tot de zomervakanties worden de kinderen van 1 tot en met 5 jaar en de kinderen van 15 tot en met 18 jaar gevaccineerd. Na de zomervakantie wordt de leeftijdsgroep van 6 tot en met 14 jaar gevaccineerd.

GGD Regio Nijmegen zal op 10 juni van start gaan met de vaccinatiecampagne meningokokken C. De GGD Regio Nijmegen start als eerste in Gelderland met de campagne. Het gaat in de regio om 32.000 kinderen die vóór de zomervakantie gevaccineerd gaan worden. In de laatste week van mei of de eerste week van juni zullen alle betrokken kinderen een oproep voor vaccinatie ontvangen. Naast een oproepbrief treffen mensen ook een informatiefolder aan en gegevens over datum, plaats en tijdstip.

Volgens de planning van de GGD Regio Nijmegen wordt op de volgende data gevaccineerd:
Beuningen op 10 juni (1 locatie)
Druten op 11 juni (1 locatie)
Groesbeek op 11 juni (1 locatie)
Heumen op 12 juni (1 locatie)
Millingen op 12 juni(1 locatie)
Mook op 13 juni (1 locatie)

Ubbergen op 13 juni (1 locatie)
Beneden-Leeuwen op 14 juni (1 locatie)
Wijchen op 14 en 18 juni (1 locatie)
Nijmegen op 17, 18, 20 en 21 juni (2 locaties)

Vanaf 1 september 2002 wordt de vaccinatie tegen meningokokken C opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen die na 1 juni 2002 een jaar worden. Deze vaccinaties worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van de GGD Regio Nijmegen.

Voor informatie over de landelijke vaccinatiecampagne meningokokken C is het gratis landelijke telefoonnummer op werkdagen van 9.00-21.00 uur geopend: 0800-3008051. Verder wordt er onder meer landelijk aandacht besteed aan de campagne via Postbus 51. Ook kan het publiek vanaf 16 mei a.s. terecht op de campagnewebsite


* DE VEEGWAGEN KOMT ER AAN

Binnenkort kunt u de veegwagen in principe verwachten op: woensdag 5 juni Beek
woensdag 12 juni Beek
woensdag 19 juni Berg en Dal en boswegen

Als u er dan voor zorgt dat uw auto elders wordt geparkeerd, dan kan ook uw woonstraat een schoonmaakbeurt krijgen.
Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Maar: er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Daardoor kan de wagen op de geplande dag soms niet het hele traject vegen. Wordt uw straat niet op de aangekondigde dag geveegd? Dan komt uw straat een week later op woensdag aan de beurt.


* De sirene heeft u iets te vertellen

Proefalarm op 5 juni
De sirene gaat: een waarschuwing. Er is iets aan de hand! Wat? Het kan van alles zijn. Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een brand, een zwaar ongeval, een dreigende overstroming... In elk geval heeft die sirene u iets te vertellen. Ga daarom naar binnen en zet radio of tv op de lokale zender en wacht verdere instructies af. En als de sirene niet gaat?
De sirene is een hulpmiddel om mensen te waarschuwen voor een ramp. Maar soms gaan rampen zo snel dat de sirene te laat komt. Als er een vliegtuig neerstort. Of als zich een grote explosie voordoet. Dan is het kwaad al geschied en heeft een sirene weinig zin meer. Tenzij... Tenzij u gewaarschuwd moet worden voor de gevolgen van zo'n ramp. Giftige stoffen die dreigen vrij te komen. Of nog meer explosiegevaar. Ook een dreigende overstroming is zo'n voorbeeld. Uw lokale radio- of tv-zender vertelt u wat er precies aan de hand is. En welke maatregelen u verder moet nemen.

Bij u in de buurt
Er staan zo'n 3800 sirenes door heel Nederland. Ze worden allemaal bediend door de lokale overheid. Dat wil zeggen: de sirene bij u in de buurt gaat alleen als u ergens voor gewaarschuwd moet worden. Woont u in Groningen en er gebeurt in ramp in Zeeland, dan zal de sirene bij u in de buurt hoogstwaarschijnlijk zwijgen. Zoals gezegd: de sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen. Maar niet het enige. Het kan ook zijn dat er een radiowagen door de straat komt. Of de politie bij u aan de deur. Belangrijk is in elk geval dat u de instructies van de lokale of nationale autoriteiten opvolgt. Belangrijk voor uw eigen veiligheid.

Jaarlijkse test
Elk jaar, op de eerste woensdag van juni 's middags om 12 uur, worden de sirenes in Nederland getest. Die test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt. De gemeente, de eigenaar van de sirene, zou dat ook op een ander willekeurig tijdstip kunnen doen. Alleen: dan zou u ervan kunnen schrikken. U zou dan kunnen denken dat er iets ernstigs aan de hand is. Want als de sirene gaat, is er iets ernstigs aan de hand.

Folders
De test van de sirenes op 5 juni herinnert u er ook aan dat u moet weten wat u moet doen als de sirene gaat. U leest dat in de folders "Weet wat je moet doen als de sirene gaat". U kunt de folders ophalen bij de gemeente. Of bestellen bij Postbus 51.

Deel: ' Project Leefbaarheid Leuth van start met vragenlijst '
Lees ook