Provincie Groningen


Groningen, 15 december 1999 Persbericht nr. 257

Uitnodiging aan de pers

Het project "Millennium OOV" is in het leven geroepen om in de aanloop naar het jaar 2000 samenhangende en adequate maatregelen te nemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Openbare orde en veiligheid vallen onder de verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur. De uitvoering is met name in handen van de hulpverleningsdiensten brandweer, politie en geneeskundig.

Als er sprake is van (dreigende) incidenten, rampen en crises dan werken in de provincie Groningen alle betrokken bestuurders en professionals samen volgens het model "crisismanagement Groningen".

De stuurgroep Millennium-OOV onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin, de heer H. Alders nodigt u gaarne uit voor een bijeenkomst op dinsdag 14 december a.s. om 15.30 uur.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Provinciehuis, Martinikerkhof 12 , kamer 25 te Groningen. Bij deze bijeenkomst is eveneens de heer J. Siemons (operationeel leider millennium) aanwezig De Stuurgroep zal verslag uitbrengen van de activiteiten die zijn ondernomen ten behoeve van de millenniumwisseling en geeft een kort overzicht van de stand van zaken op dit moment. Ook wordt informatie verstrekt over de voorzieningen die zijn voorbereid voor de millenniumviering met betrekking tot o.a. de informatievoorziening aan het publiek en de pers.Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marga Bertens, afdeling Bestuurscontacten, tel. 050-3164765.

Deel: ' Project "Millennium OOV" in Groningen '
Lees ook