Gemeente Leiden

Project Museum & School met vier jaar verlengd

Op naar het kabouterpad

Je kleden volgens de traditionele Javaanse klederdracht of het 'kabouterpad' in de Hortus Botanicus volgen. Met het project Museum & School, dat is opgezet door de gemeente en zes Leidse musea, is het mogelijk. Scholieren van basisscholen krijgen op die manier een levendige introductie in de museumwereld.

CULTUUR EN EDUCATIE - Met het project Museum & School zijn zes musea gratis toegankelijk voor alle basisschoolklassen van de stad. Tot nu toe doen Naturalis, Boerhaave, De Lakenhal, Het Koninklijk Penningkabinet, het Rijksmuseum voor Volkenkunde en het Rijksmuseum van Oudheden mee met het programma. Vanaf september dit jaar doet ook de Hortus Botanicus mee in het scholierenprogramma. Daarnaast wordt deelname aan Museum & School ook mogelijk voor basisscholen uit de omliggende gemeenten.
Bij de opzet vier jaar geleden is samen met scholen en leerkrachten gekeken naar wat voor soort museumbezoeken leuk en leerzaam zouden zijn. De musea hebben daarna voor iedere specifieke basisschoolklas een lesprogramma opgezet dat aansluit bij de leerdoelen en het niveau van de groep.

Hartslag
Ieder Museum & Schoolprogramma bestaat uit drie blokken van twee en een half uur. Eerst volgen scholieren een les over het museum. Vervolgens komt een museummedewerker langs in de klas en houdt een introductie met behulp van speciaal lesmateriaal en een videofilm. Goed voorbereid gaan de leerlingen daarna op bezoek in het museum. Alle klassen zijn verdeeld over de verschillende musea. In de Hortus Botanicus krijgen de kleuters van groep een en twee komend jaar een theaterstuk met veel muziek te zien over de seizoenen van het jaar. Daarin wordt uitgelegd hoe de verschillende seizoenen eigenlijk ontstaan. Daarna lopen ze het 'kabouterpad' in de Hortus. Bij elke kabouter staat een vraag die de leerlingen kunnen beantwoorden. In het Rijksmuseum voor Volkenkunde kunnen leerlingen zich in traditionele Javaanse klederdracht hullen. Leerlingen van groep acht registeren elkaars hartslag in Museum Boerhaave en gaan op speurtocht in het museum. Na afloop volgt een slotles over wat er allemaal is geleerd.

Gamelan
Op dit moment doen alle Leidse basisscholen mee aan het project dat onlangs met vier jaar is verlengd. Volgens Hans van de Bunte, coördinator van het Museum & Schoolprogramma, zijn niet alleen de docenten enthousiast, maar vooral de leerlingen zelf. 'Vaak komen ze later alleen of met hun ouders terug naar de musea. In Boerhaave bijvoorbeeld krijgen ze een speurtocht met zoveel vragen dat ze die bijna nooit in een keer kunnen beantwoorden. Ze gaan soms in het weekend terug om de tocht af te maken.'
Jan Gahrmann, leraar op de Korte Vliet School, bevestigt dat. 'Met name de begeleiding vanuit het museum is erg goed. Onze eindgroep gaat altijd naar het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Omdat de kinderen van onze school leerproblemen hebben, is extra begeleiding belangrijk. In het museum kunnen ze zelf dingen doen. Bij de tentoonstelling over Indonesië konden de leerlingen gamelan spelen of feiten opzoeken met een computer in het museum. Ik heb altijd vooraf met de begeleidende museummedewerker een gesprekje over wat we kunnen doen. Daarna zetten we het programma zo op dat het voor onze kinderen ook goed te doen is.'

Cultuur in actie

Het project Museum & School is onderdeel van het Actieplan Cultuurbereik. De gemeente wil de komende jaren ook op andere manieren kunst en cultuur in de stad 'makkelijker toegankelijk' maken. Naast het museumproject komen er twee nieuwe cultuurprogramma's voor de jeugd. De eerste, 'X-change', is bedoeld om autochtone en allochtone jongeren met elkaar in contact te brengen door muziek. Door samen muziek te maken of naar optredens te gaan leren de jongeren de culturele instellingen in de stad kennen.
Het project 'stadsgeschiedenis' is opgezet om de geschiedenis van de stad levend te maken aan de hand van theaterstukken en muziek. De projecten worden in een samenwerkingsverband met diverse gemeenten opgezet. Onder andere Alphen a/d Rijn, Delft, Dordrecht en Gouda doen mee.

Kinderen in bijpassende Romeinse kleding op speurtocht in het Rijksmuseum van Oudheden. Foto: Rijksmuseum van Oudheden.

Een muzieklesje met de gamelan in het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Foto: Peter Hilz.

Deel: ' Project Museum & School in Leiden met vier jaar verlengd '
Lees ook