Gemeente Zwolle

Project "Onze Buurt Aan Zet" van start in Zwolle Datum uitgave: 28-05-2002
Onderwerp :Bouwen wonen en leefomgeving
In Zwolle gaat het project 'Onze Buurt Aan Zet' (OBAZ) van start. OBAZ is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het heeft tot doel de leefbaarheid en veiligheid in wijken een extra impuls te geven. In Zwolle zijn de wijken Kamperpoort en Diezerpoort voor het project geselecteerd. Vandaag is het college van B&W akkoord gegaan met de verdeling van het rijksbudget over de twee aandachtswijken. Het college gaat nu bij de gemeenteraad krediet aanvragen voor de aanwending van de rijksbijdrage.

Centrale rol wijkbewoners
De wijkbewoners spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het project. Een voorwaarde van het OBAZ-project is namelijk dat de bewoners de projecten zelf aandragen en deze ook steunen. Op 1 november 2001 moest de lijst met projecten uit de geselecteerde wijken bij het Rijk binnen zijn. In september en oktober 2001 hebben de wijkbewoners van de Diezerpoort en Kamperpoort daartoe in sneltreinvaart hun wensen en ideen aangedragen voor mogelijke projecten. In samenspraak met de gemeente Zwolle is uit de alternatieven een aantal projecten gedefinieerd die vanaf heden tot en met eind 2003 gerealiseerd gaan worden. De projecten variren van jongerenruimte en een buurtschoonhoudteam in Kamperpoort tot verlichtingsplannen en een speciaal cursusprogramma voor bewoners in de Diezerpoort.

Rijksbijdrage
Het rijk stelt 1.134.450,50 beschikbaar ten behoeve van de stimuleringsimpuls 'Onze Buurt Aan Zet'. Het college van B&W heeft besloten dat hiervan 646.636,81 bestemd is voor de Diezerpoort. De Kamperpoort ontvangt 431.091,21 om haar OBAZ-projecten uit te voeren. De overige 56.722,53 zijn ten behoeve van de proceskosten, zoals communicatie, verslaglegging en de begeleiding van bewoners. Boven op de rijksbijdrage ontvangt de gemeente van het Rijk 56.722,53 voor de oprichting van een sleutelwerkplaats in de Diezerpoort. De drie woningcorporaties (Openbaar Belang, SavoWnv en SWZ) hebben gezamenlijk 56.722,53 beschikbaar gesteld om de sleutelwerkplaats in de Diezerpoort (een OBAZ-project) te realiseren. De donatie van de woningcorporaties heeft de gemeente Zwolle de bonus Maatschappelijk Verantwoord Werken van het Rijk opgeleverd. Dat houdt in dat het Rijk de bijdrage van de woningcorporaties van 56.722,53 voor de sleutelwerkplaats heeft verdubbeld.

Aanvullende bijdrage
Ook de gemeente Zwolle doet een duit in het zakje. De gemeente financiert in de vorm van activiteiten 567.225,27 van de projectkosten.

Bron: Communicatie
Datum van 29-05-2002 tot 04-06-2002

Deel: ' Project 'Onze Buurt Aan Zet' van start in Zwolle '
Lees ook