Gemeente HengeloHengelo 21 februari,

Nieuwe witte werk(st)er ook inzetbaar voor zorgtaken

Werkzoekenden helpen particulieren op alle fronten bij Hengelo'se project PlusHulp

De gemeente Hengelo start binnenkort met het project PlusHulp. Werkzoekenden worden opgeleid om ondersteuning te geven bij uiteenlopende huishoudelijke taken en bepaalde zorgtaken bij particulieren. Een eerste groep van twintig werklozen wordt opgeleid om met tal van diensten ondersteuning te kunnen geven bij het runnen van een huishouden.

Voorloper van het Hengelo'se PlusHulp-project is het witte-werk(st)er project zoals dat in vele plaatsen in Nederland bekend is en door de rijksoverheid wordt ondersteund. Met het creëren van de nieuwe functie wordt ingespeeld op de vraag bij een groeiende groep gezinnen en op de wens bij werkzoekenden voor een afwisselende baan met verantwoordelijkheden.

De proef in Hengelo zal twee jaar duren en wordt gefinancierd door een eigen bijdrage van de gemeente Hengelo en subsidies van onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie toont zich bijzonder geïnteresseerd in het PlusHulp-project. De subsidie is aan Hengelo toegekend op grond van een nieuwe stimuleringsmaatregel. Die is bedoeld voor pilotprojecten die bijdragen aan het wegwerken van knelpunten bij het combineren van werk en privé (huishouden/gezin).

Het witte-werkster project zoals beperkt zich tot schoonmaakwerkzaamheden. De gemeente Hengelo gaat er vanuit dat de baan van `PlusHulp' een grotere groep werkzoekenden zal aanspreken. Ook het opleidingstraject dat onderdeel uitmaakt van het project zal daar aan bijdragen. Mocht de nieuwe dienst aanslaan dan zullen schoonmaakbedrijven, maar naar verwachting ook instellingen voor de thuiszorg de dienst in hun pakket gaan opnemen en hierin bemiddelen. Dat zou de perspectieven voor de deelnemers verder vergroten ook ten aanzien van de loon- en loopbaanontwikkeling.

Deel: ' Project PlusHulp in Hengelo '
Lees ook