Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 023-511 3000


Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst

Persbericht

Datum
Informatie bij
Telefoon
Nummer
Project Samen vindt de sleutel tot een sluitende reïntegratie van alle werklozen Gemeente Haarlem wint 2e prijs Werksleutel 2002

In het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag is gistermiddag de 2e prijs van de Werksleutel 2002 gewonnen door de Gemeente Haarlem met het project SAMEN. In dit project worden met praktische, directe maatregelen barrières geruimd die de weg vrijmaken voor een toekomst zonder uitkering.

De Werksleutel is een jaarlijkse prijsvraag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze prijsvraag beloont het ministerie de beste sluitende aanpak voor reïntegratie van alle werklozen. Doordachte, concrete en vindingrijke projecten voor reïntegratie worden door gemeenten en UWV ingezonden. De gemeente Haarlem deed de inzending "Project Samen".

Het project SAMEN is in 1997 gestart door de gemeente Haarlem en KLIQ Reïntegratie . Het doel is werk voor mensen die (langdurig) werkloos zijn en de directe aanpak staat centraal. En daarin ligt ook het succes:
· Een reintegratietraject wordt onmiddellijk gestart
· De arbeidsbelemmeringen worden meteen aangepakt
· Een intensief contact met de klant en met instanties
· De fraudeurs worden aangepakt
Kortom: een helpende hand en een harde hand waar nodig.

De jury, onder voorzitterschap van Johan Stekelenburg, was onder de indruk van de praktische en duidelijke insteek van het project. Ook het "lik op stuk" beleid sprak ze aan. Zij noemde het een "klassiek voorbeeld van de sluitende aanpak".

De gemeente Haarlem en KLIQ Reïntegratie zijn zeer blij met deze waardering. Maar de resultaten die voortkomen uit dit project zijn de mooiste prijs. Van de 280 klanten is bij 238 het traject afgesloten. Hiervan zijn 85 personen aan het werk, is bij 43 personen de uitkering beëindigd en is bij de overige 10 personen een goede kans op een baan.

Deel: ' Project reïntegratie werklozen Haarlem wint 2e prijs Werksleutel 2002 '
Lees ook