*** PERSBERICHT ***

Project van Rijkswaterstaat groeit uit tot attractie van wereldformaat

In de afgelopen drie jaar is de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg, de Maeslantkering, uitgegroeid tot een attractie van wereldformaat. In 1999 brachten bijna 98.000 toeristen en technici uit binnen –en buitenland een bezoek aan deze bijzondere stormvloedkering en het bijbehorende informatiecentrum: het Keringhuis. De imposante constructie, die in een keer de Nieuwe Waterweg kan afsluiten in geval van een dreigende overstroming vanuit zee, trekt ook in toenemende mate de aandacht in het buitenland. In 1997 volgden 8% van de bezoekers uit het buitenland een rondleiding, in 1999 was dit 18%. In drie jaar tijd is het buitenlandse groepsbezoek aan de kering meer dan verdubbeld.

Ook is de Maeslantkering niet aan de aandacht van de media ontsnapt. De kering wordt tussen gebouwen als de Eiffeltoren en de opera in Sydney geplaatst. Buitenlandse televisiestations hebben dit jaar grote interesse getoond in de kering. En als bekroning op de 20e eeuw is er een postzegel met daarop een afbeelding de Maeslantkering in het kader van de hoogtepunten van de 20e eeuw uitgekomen.

Deel: ' Project Rijkswaterstaat wordt attractie van wereldformaat '
Lees ook