Gemeente Stadskanaal

Continuering project SALTO

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal stemt in met de continuering van het project SALTO (Sociale Activering Leidt Tot een Opstap). Het college doet dit naar aanleiding van een evaluatierapportage, waaruit zeer positieve resultaten en ervaringen met het project blijken.

Door middel van dit project wordt een sociaal isolement voorkomen of doorbroken. Sociale participatie door middel van begeleiding van individuele bijstandscliënten naar vacatures bij de Vrijwilligers Vacature Bank (VVB) wordt bevorderd. Een medewerker van het Noorder Poort College wordt ingezet om een schakel te plaatsen tussen de VVB en de afdeling Sociale Zaken.

Resultaten
Uit de evaluatie blijkt dat 32 personen hebben deelgenomen aan het SALTO-project. Zij hebben allen de aanpak als (zeer) positief ervaren. Bijna alle deelnemers zijn geplaatst op een vacature van de VVB. Bij twee deelnemers heeft deze aanpak geleid tot doorstroming naar de WIW. Bovendien zijn de deelnemers van een passieve naar een actieve houding gaan nadenken over de beroepswens en de (on)mogelijkheden daarvan.

Opzet project
De opzet van het project blijft hetzelfde, alleen worden er nu ook ontspanningsactiviteiten georganiseerd, zoals sport en excursies, waarbij er een relatie moet liggen tussen het vrijwilligerswerk en de beroepswensen van de deelnemers. Het ministerie staat een vergoeding van Fl.6,00 per dag toe aan de deelnemers, zonder dat dit gekort wordt op hun uitkering. Via een speciaal ontworpen "Saltopas" wordt geregistreerd waar en wanneer iemand vrijwilligerswerk heeft verricht. Op basis daarvan vindt uitbetaling plaats door het Noorder Poort College. De vergoeding geldt voor maximaal één jaar.

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Project SALTO Stadskanaal gaat door '
Lees ook