Subject: tweede verzending persbericht
X-pmrqc: 1
Message-Id: <19990118130445Z5221-9896+695@alushta.NL.net>


18 januari 1999

`Als een vis in het water': een nieuw project over sociaal-emotionele ontwikkeling

In het basisonderwijs neemt het aantal leerlingen met sociaal-emotionele problemen toe. Het gaat bijvoorbeeld om storend en agressief gedrag, maar ook om teruggetrokken en verlegen gedrag. Bij één op de drie kinderen komen problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling voor. Op 20 januari wordt in theater De Kom te Nieuwegein de startbijeenkomst gehouden over een nieuw project over sociaal-emotionele ontwikkeling voor scholen, het project `Als een vis in het water'.

De bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten en ouderraden van kinderen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio West-Utrecht en Zuid-Oost Utrecht. Op deze bijeenkomst wordt door middel van presentaties en theater het onderwerp toegelicht. Leerkrachten van enkele proefscholen zullen vertellen over hun ervaringen.

Het project `Als een vis in het water' biedt aan scholen voor basis en speciaal onderwijs diverse vormen van ondersteuning. Scholen kunnen een leskist met diverse lesmethoden en -materialen en een kinderboekenkist lenen. Voor de leerkrachten is er een speciale cursus. Voor de ouders wordt een ouderavond georganiseerd. Daarnaast kunnen ouders deelnemen aan de cursus `Opvoeden: zó!'.

Het project is gebaseerd op de meest recente inzichten op dit gebied. Door deel te nemen aan het project kunnen scholen deze nieuwe methoden beproeven. Diverse aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling zoals het omgaan met andere kinderen, het uiten van gevoelens en het opbouwen van zelfvertrouwen komen in samenhang aan de orde.

Kenmerkend voor dit samenwerkingsproject is dat de activiteiten zich richten op meerdere groepen in een school; leerlingen, leerkrachten en ouders. Zo wordt het effect op de kinderen versterkt. Deze aanpak is mogelijk door de bundeling van krachten van de diverse instellingen.

De diverse activiteiten worden aangeboden door de GGD West-Utrecht, de GGD Zuid-Oost Utrecht, de schoolbegeleidingsdienst EDI Midden-Nederland, de RIAGG Westelijk Utrecht en het Bureau Pedagogische Preventie Utrecht. De Provinciale Bibliotheek Centrale en plaatselijke bibliotheekdiensten leveren de kinderboekenkisten.

De aanleiding voor het project is dat leerkrachten op de basisschool steeds vaker te maken krijgen met storend gedrag van kinderen, ruzies, pesterijen en dergelijke. Met dit project willen de bovengenoemde instellingen een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren. Daarnaast is het de bedoeling dat mogelijke problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd om geschikte begeleiding hierbij te geven.

Deel: ' Project sociaal-emotionele ontwikkeling in basisonderwijs '
Lees ook