Gemeente Eindhoven

Persbericht: 8 juli 2002, no. 121

Project voor hulp aan voortijdige schoolverlater

Back-up heet het project dat gemeente en ROC , bij wijze van proef, gezamenlijk willen starten om jongeren die de school voortijdig dreigen te verlaten een alternatief traject aan te bieden. Het project start in het komende schooljaar.
Het ROC Eindhoven telde in het schooljaar 2000/2001 1619 uitvallers; dat wil zeggen deelnemers die zonder diploma uitstroomden. Van deze 1619 uitvallers stroomden er 562 uit naar werk; 404 deelnemers vertrokken met onbekende bestemming; 328 gingen naar jeugdhulpverlening, projecten, militaire dienst . In Back-up wordt een dreigende uitvaller een alternatief traject aangeboden dat uitgaat van 4 dagen betaald werk of betaalde stage, in principe via een uitzendbureau, en 1 dag scholing op maat. Er komt een speciale Back-up-coordinator die wordt aangesteld binnen het ROC. Hij/zij voert op zo kort mogelijke termijn een gesprek met de kandidaat en gaat bij toelating tot Back-up direct op zoek naar een geschikte werkplek; die moet binnen hooguit enkele weken beschikbaar zijn.
Scholing in Back-up omvat in elk geval onderdelen als arbeidsorientatie en werknemersvaardigheden. Daarnaast biedt het programma scholing op maat. Nederlands en rekenen zijn essentiele onderdelen. Begeleiding bij de scholing is een taak van de school; begeleiding op het werk de taak van de uitzendorganisatie of de coordinator.

De gemeente, die een actieve rol in Back-up houdt door zitting te nemen in de stuurgroep, betaalt de helft van de kosten van het experiment; het ROC Eindhoven de andere helft.

Deel: ' Project voor hulp aan voortijdige schoolverlater Eindhoven '
Lees ook