Start is uitgesteld tot 18 september


ST. NAT. CAMPAGNE TEGEN GEWELD

Spectaculaire start project voor respect in Zeeland

Spectaculaire start project voor respect, normen en waarden op basisscholen in Zeeland

Respectopschool.nl, een landelijke campagne voor respect, normen en waarden gaat spectaculair van start op basisscholen in de provincie Zeeland.

De Commissaris van de Koningin, drs W.T. van Gelder, doet de aftrap.

Datum: 5 juni 2002

Plaats: Terneuzen
Baisschool de Golfslag / Triangel
Korte Kerkstraat 24
4531 CL Terneuzen
tel: 0115-612919

tijd: 9.30 tot 10.15

IN HET KORT
Dit is een project, uitgevoerd door leerlingen van basisscholen, tegen geweld en voor respect, dat de veiligheid op en rond de school verhoogt.

PROTOCOL
Het scenario is eenvoudig. De leerlingen van groep 7 en 8 meten de veiligheid van hun school en de schoolomgeving door middel van een door hen zelf gebouwde veiligheidsmeter.

ACTIE
Daarna komen de kinderen, meestal in groepjes van 3 of 4, met suggesties om zowel de (sociale) veiligheid als het veiligheidsgevoel te verhogen. Een groepje collega scholieren toetst de ideeen aan de hand van enkele door henzelf bedachte criteria. Na een positieve nominatie worden deze ideeen, via www.ikhebeenidiee.nl binnen twee maanden uitgevoerd.

GEDRAGSCODE
In de tweede fase gaan de scholieren zelf aan de slag met de gedragscode die onlangs is ontwikkeld. Van deze code, samen te vatten in de woorden: respect, niet over de streep, zonder geweld en aanspreken, bouwen de kinderen een nieuwe schoolwet, waarop ze zelf toezien.

BEKENDMAKING
Daarna maken de leerlingen hun vorderingen en de uitgevoerde projecten bekend bij medeleerlingen, bij bewoners van de wijk, aan de media en natuurlijk ook aan de bestuurders van hun provincie of gemeente.

POSITIEF ONTVANGEN
De provincie Zeeland heeft positief op het project gereageerd en steunt het ook financieel. Ook hebben een aantal gemeenten deze campagne geadopteerd, waaronder ook de gemeente Terneuzen. De Commissaris van de Koningin in Zeeland, drs W.T. van Gelder maakt deel uit van het comite van aanbeveling van de organiserende stichting en vrijwel alle Zeeuwse burgemeesters hebben zich ook achter dit project rond jongerenparticipatie en veiligheid gesteld. Ook het SKN, de stichting Kinderzegels Nederland heeft een bijdrage geleverd.

DOEN ALLE SCHOLEN MEE?
Doel is dat op termijn alle scholen meedoen. De start in 2002 is in drie provincies, Zeeland, Zuid Holland en Noord Brabant. Vanaf het schooljaar 2003 loopt het project landelijk.

Programma:
9.15 welkom met koffie en thee
9.30 surrealistische voorstelling scholieren
9.40 aftrrap door de heer van Gelder
9.41 presentatie van het project door een vrijwilliger van de stichting, Jolanda G. van het Hoge
9.46 toespraak door de heer van Gelder
daarna is er tijd ingeruimd waar gesprekken met de pers kunnen plaatsvinden


---
stichting nationale campagne tegen geweld
www.respectopschool.nl
www.ikhebeenidee.nl
Leon Brekelmans 06-53553807

30 mei 02 08:24

Deel: ' Project voor respect op school start in Zeeland '
Lees ook