Gemeente Den Helder

Datum : 25 februari 1999
Onderwerp :

"De wijk is van ons allemaal"

wijkgericht werken van start

Vorig jaar was dit de naam van de wijkdag in Nieuw Den Helder; een mogelijke start van wijkgericht werken. Vorige week woensdag presenteerden wethouder Manderfeld en Stegers de discussienota wijkgericht werken. De inhoud van de nota is de basis voor discussie over de mogelijkheden van wijkgericht werken. Tijdens vier wijkbijeenkomsten, die in april en mei worden georganiseerd, hebben inwoners van een wijk volop gelegenheid te reageren op de nota. De vragen, opmerkingen en suggesties van uw kant zijn wellicht bouwstenen voor een heel andere nota over wijkgericht werken! Uw inbreng staat tijdens de discussie-avonden dus centraal! Wat verwacht u bijvoorbeeld van wijkgericht werken en wat moet of kan er volgens u juist anders worden georganiseerd?

Natuurlijk willen we de discussie in goede banen leiden, maar de gemeente wil de discussie nadrukkelijk NIET sturen. De nota heeft daarom in eerste instantie een informatief karakter. Zo krijgt u inzicht wat wijkgericht werken is, welke middelen je nodig hebt, wie er allemaal partner zijn en hoe je wijkgericht werken KUNT organiseren. Daarnaast vindt u in de nota ook concrete voorstellen. Voorstellen die (nogmaals) voer zijn voor discussie; hoe je wijkgericht werken zou kúnnen opzetten.

De komende weken besteden we op de voorlichtingspagina regelmatig aandacht aan onderdelen van wijkgericht werken. In april krijgt u een wijkkrant in de bus die bestaat uit een algemeen en een specifiek deel over uw wijk. Natuurlijk kunt u de discussienota krijgen. De nota is verkrijgbaar bij:

* het Centraal Informatiepunt (CIP) in de hal van het stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20;

* het Service- en Informatiepunt (SIP) in Julianadorp, Boterzwin
3435.

U kunt de nota ook inzien in alle bibliotheekvestigingen. Natuurlijk kunt u de nota ook opvragen. Belt u dan even met het Centraal Informatiepunt, telefoon 671 333. U krijgt de nota dan zo snel mogelijk thuisgestuurd.

Dit zijn de data van de wijkbijeenkomsten

15 april voor bewoners Nieuw Den Helder en Huisduinen buurthuis De Eendracht, Dintelstraat 20.

21 april voor bewoners van Julianadorp sociaal cultureel centrum Drooghe Bol, Drooghe Bol 1006.

26 april voor de bewoners van De Schooten de Vredeskerk (kleine zaal), Torplaan 26.

11 mei voor bewoners Stad binnen de Linie ‘t Middenschip, Bernhardplein 76 (onder de bibliotheek).

Reageren
Als u wilt reageren op de inhoud van de discussienota, dan hoeft u natuurlijk niet te wachten op de wijkbijeenkomsten. U kunt in ieder geval tot 15 mei een brief schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 36, 1780 AA, Den Helder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. van Leeuwen, telefoon 671 447.

Deel: ' Project wijkgericht werken Den Helder van start '
Lees ook